The Refrain of Ukraine

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

THE REFRAIN OF UKRAINE 

I broke my glasses

Peeled off both irises

Thought life was blind

The aching truth

Those people

Don’t know from where

The rumbling sound of souls

The open graves

The rumbling of Russian tanks

Artillery

They shot at the people

Ukraine oh Ukraine

The resilient people of Ukraine

In a united front fought

In their homes are the enemy

Woman hand in hand in combat

Let’s go to shelter

Oh those older and little babes

We will stay

In the spirit of our leader, Zelensky

No one will give us 

The blue colours of the sky

The yellows of wheat flowers

The blooming brilliance

Hey you, you don’t belong on our land

Go home to your waiting mothers my friend

Poutine Putin

He’s a liar

We want peace

We want to heal

We don’t want death

From an imposter

We should save guard 

The true meaning of peace

We will win

Ukraine oh Ukraine

)( )( )(

March 15, 2022

ĐIỆP KHÚC UKRAINE

Tôi bẻ gọng kính

Lột hai tròng mắt 

Tưởng đời đã mù

Cơn đau sự thật

Bọn chúng bọn chúng

Không biết từ đâu

Rầm rập âm hồn

Mở toang cửa mả

Rầm rập Nga tăng

Binh đoàn đại pháo

Chúng nã vào dân

Ukraine Ukraine

Họ đã kiên cường

Đồng lòng chống trả

Giặc đã vào nhà

Đàn bà cũng đánh

Hãy đi lánh cư

Người già em bé

Chúng tôi ở lại

Cùng tinh thần Zy*

Không ai cho ta

Màu xanh của trời

Sắc vàng bông lúa

Rực ngời tâm hoa

Anh bạn xâm lăng

Về đi mẹ đợi

Poutine Putin

Là tên nói dối

Chúng tôi muốn yên

Chúng tôi muốn lành

Không muốn cái chết

Đến từ ngụy danh

Chúng ta gìn giữ

Chính nghĩa hòa bình

Chúng ta sẽ thắng

Ukraine Ukraine

)(  )(  )(

Hoàng Xuân Sơn

14 Mars 2022

*Zelensky, tên vị nguyên thủ quốc gia Ukraine đương nhiệm.


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: