Tomorrow, I will send you

A poem in Vietnamese by Trường Sa
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Further than memories I will take you tomorrow.

May the last words not be deceitful in your eyes.

Sadder in aching endearments.

Carnal memories hinted by the rain in the abandoned attic.

Gone are the familiar footprints.

Birds scattered through the leaves thinning  boulevard.

The resignation of love slipping through fingers.

Heads for oblivion through sombre lullabies.

The afternoons you were here long ago lulling the sunlight into deep slumber 

The laden last words of love.

Greeting you through the autumn clouds were the farewells of a fading spring

What’s the point of the remains of our golden days?

Drifted away, gone are the afternoon tryst…

Tomorrow upon the sparse pavement the lonely footsteps.

My returning memories within the bitterness of those eyes and those lips.

Dreams of whom in my hands upon the sunset

The caress of a spring tardy upon rosy lips.

_____

RỒI MAI TÔI ĐƯA EM

Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm.

Xin lời cuối không dối gian trong mắt em.

Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm.

Gác vắng mưa gợi niềm chăn chiếu.

Còn đây không gian xưa quen gót lầy.

Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay.

Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay.

Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này.

Chiều xưa em qua đây ru hồn nắng ngủ say

Lời yêu trót đong đầy.

Đón em thu mây bay tiễn em xuân chưa phai

Xót ngày vàng còn gì?

Đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước…

– 

Rồi mai chân hoang vu lên phố gầy.

Tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay.

Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn

Vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng.


Trường Sa, the musician was born Nguyễn Thìn 1940 in Ninh Binh, Vietnam. He currently lives in Ontario, Canada.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: