Drinking

A poem in Vietnamese by Trần Huyền Trân
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Sir, warm more, more of the wine

This flask is but empty 

We can then together drink

Pour that heartache into this heartache.

I’m drunk?

              Oh thirsty young one

It’s not so easy to be drunk through all the pain of this world

Sir, was it far you asked?

                 Rain hail or shine

It’s always a long road to happiness.

I’m the sunlight – Sir, you are the dew

I’m up early, as you lean into the afternoon

Your hair wet from the countless storms

A heart bearing unimaginable affairs. 

While my hair is tinted with youth

Yes, I have still hundred of waterfalls to bear, thousands of rapids to fight

Here now in life’s moment of inebriation

Better than dredging a whole day for nothing.

Pour, pour more!

Pour for me the decades of your wisdom

Whatever the origin of pain we must pour into each other

The words of sincerity are those uttered by a drunk.

_____

translation, January 2022.

.

the poem was written in a conversation of food and wine with Tản Đà at Ngã Tư Sở, 1938.

_____

Uống rượu

Cụ hâm rượu nữa đi thôi

Be này chừng sắp cạn rồi còn đâu

Rồi lên ta uống với nhau

Rót đau lòng ấy vào đau lòng này.

Tôi say?

            Thưa trẻ chưa đầy

Cái đau nhân thế thì say nỗi gì

Đường xa ư cụ?

                      Quản chi

Đi gần hạnh phúc là đi xa đường.

Tôi là nắng – Cụ là sương

Tôi bừng dậy sớm, cụ nương bóng chiều

Gió mưa tóc cụ đã nhiều

Lòng còn gánh nặng bao nhiêu khối tình.

Huống tôi mái tóc đang xanh

Vâng, tôi trăm thác ngàn ghềnh còn đi

Với đời một thoáng say mê

Còn hơn đi chán về chê suông đời.

Rót đi, rót rót đi thôi!

Rót cho tôi cả mấy mươi tuổi đầu

Nguồn đau cứ rót cho nhau

Lời say sưa mới là câu chân tình.

Ngã Tư Sở, 1938

Ở trên là bản chép theo bản thảo tác giả để lại. Có bản in tiêu đề là Với Tản Đà. Bản đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy (1938) có tiêu đề Mộng uống rượu với Tản Đà và nội dung như sau:

Cụ hâm rượu nừa đi thôi

Be này đã cạn hết rồi còn đâu?

Rồi lên ta uống với nhau

Rót đau lòng ấy vào đau lòng này.

Say đâu? Lòng chửa được đầy

Cái đau nhân thế thì say nỗi gì?

Đường xa ư cụ? Quản chi

Đi gần hạnh phúc là đi xa đường.

Tôi là nắng – Cụ là sương

Tôi bừng dậy sớm, cụ nương bóng chiều

Gió mưa tóc cụ đã nhiều

Lòng còn nặng chứa bao nhiêu khối tình.

Mắt trong môi thắm đầu xanh

Đời tôi trăm thác ngàn ghềnh còn đi

Có gì đắm đuối say mê

Lòng chưa tê tái chưa tê tái đời.

Rót đi, rót… rót đi thôi

Rót cho tôi cả năm mươi tuổi đầu

Nguồn đau cứ rót cho nhau

Lời say sưa mới là câu chân tình.

_____

Viết trong một lúc say –  Ngã Tư Sở 1938

Nguồn: Trần Kim Bằng, Thơ Trần Huyền Trân tuyển tập, NXB Văn học, 2001


Trần Huyền Trân (1913-1989), the Vietnamese poet born and died Trần Đình Kim in Hanoi, Vietnam. He was from An Thi district, Hung Yen, and joined the New Poetry movement. After the August Revolution, he joined the Viet Minh, as a member of the August troupe. After 1954, Tran Huyen Tran concentrated mainly on theatre. Along with some friends like Long Chuong, Luu Quang Thuan, Ha Van Cau, Nguyen Dinh Ham… he spent his savings on establishing the Co Phong traditional dance coupe to preserve Vietnam’s artistic values, encouraging and promoting new talent through a training program. He diligently collected and edited ancient traditional legends, excerpts which are now used as a template/model for today’s traditional performance (such as Xuý Vân giả dại, Quan âm Thị Kính…).

Source: Wikipedia, thivien.net 

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: