an afternoon at the end of April by Vu Gia river [THIRTY-FIVE YEARS AFTER 30/4]

A poem in Vietnamese by  Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm 

Saigon, Vietnam
an afternoon at the end of April by Vu Gia river 
[THIRTY-FIVE YEARS AFTER 30/4]


I witnessed the flies in swarms overwhelmed the history of a nation
a nation full of slashes and cuts on its back
certainly
scars do not form a smile
yet 
last night
in a nightmare
I saw a group at a time [not sure if they were human] dancing singing over the fluttering innocent souls
commemorating a victory

the innocent souls in the millions dead
took me across the battlefield still seeping blood 
took me across the menacing waves in the thievery of the corpses of boat people
took me across the perilous waters, prison camps in the middle of the jungle
took me across the graves in the dark 35(years)
took me across the millions in famine
took me across the millions starving
took me across the millions of night upon the last breath
took me across a sad dimension named S

I’m faced with an arrogant dying bloodline
I’m faced with the last wavering cries at sea
I’m faced with the disdainful smiles just before the deadly bullets
I’m faced with the silent dumb lips dying upon the soil of their country
I faced
&
I am facing
the millions of deaths noted in history, the truth of these evil crimes!

March 2021
---

một chiều cuối tháng Tư bên sông Vu Gia  
[chuyên đề  BA MƯƠI LĂM NĂM SAU 30/4]

 
tôi thấy ruồi nhặng bay đầy lịch sử một dân tộc
một dân tộc mang trên lưng nhiều vết chém
dĩ nhiên
những vết sẹo không hình thành được nụ cười
vậy mà
đêm qua
trong cơn mê
tôi thấy từng nhóm [người không ra người] nhảy múa reo mừng trên những oan hồn vất vưởng
chúng tụng ca chiến thắng
 
những oan hồn của hàng triệu cái chết
đưa tôi qua từng chiến trường uất máu
đưa tôi qua những đợt sóng gầm gừ cướp xác thuyền nhân
đưa tôi qua những trại tù ngái ngút rừng thiêng nước độc
đưa tôi qua những nấm mồ cừu hận trong bóng tối 35
đưa tôi qua hàng triệu cơn đói
đưa tôi qua hàng triệu cơn khát
đưa tôi qua hàng triệu đêm hấp hối
đưa tôi qua một chiều kích nỗi buồn mang tên S
 
tôi gặp khuôn mặt ngạo nghễ với dòng máu quyết tử
tôi gặp tiếng khóc cuối cùng dập dồi trên sóng biển
tôi gặp nụ cười khinh bỉ trước lúc nhận cho mình những viên đạn sát nhân
tôi gặp những bờ môi câm chết mòn trên quê hương mình
tôi gặp
&
tôi gặp
hàng triệu cái chết viết nên thanh sử về sự thật của tội ác!Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: