blindsided

A poem in Vietnamese by  Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm 

Saigon, Vietnam
blindsided


rusty hinges
dirty last day
cowardly pathetic face
chucked in some garbage bags
the dreams
birds and other lands
laughing off the drowsy cold sweat

hindering awkward limps 
dead desiccated branches falling over head
in reality near death
letters and sentences waiting not for humanity’s last breath
a heart congested
melon vines crawling over the black and blue bruised
bite of history

woeful calls of a barn-owl at the foot of the horizon 
upon a new day in bitter melancholy
concealed within the blood
drawn from long ago to now
convoluted and vague
missing the point

March 2021
---

mù mê

bản lề nám 
lom lem ngày cuối
vò khuôn mặt đớn hèn 
cho vào túi rác
mơ hồ
chim bay cố xứ
hả hê mùa toát lạnh chiêm bao

bộn bề thân xác vướng
cành khô gãy trên mái đầu
thực tại đang chết
dòng chữ không đợi phía hấp hối con người
trái tim nghẹt
dây bí bò qua vết cắn lịch sử
tím bầm

tiếng chim lợn thê thiết nơi chân trời sắp sáng
oái ăm đắng
lẩn trong máu
vạch cổ kim
toang toạt mông lung 
hụt hẫng

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: