much ado about nothing

A poem in Vietnamese by  Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm 
Photography: Nguyễn Thị Phương trâm
Sông Hương, Huế, Việt Nam
MUCH ADO ABOUT NOTHING

Yeah, it’s much ado about nothing
So sad that’s it’s depressing
Thoughts of today mixed up with tomorrow's
The present overwhelmed by old sorrows

The homeland in our dreams
Awake in a thousand dreams it seems
Life is a list of unfortunate events
The clinging dust and muck never ends

To live a lifetime to then forget
The bloody yearning the aching beget
Death preferred
Hence, life in parts shorter

Happiness can be rather tedious
Shortening one’s life it’s obvious
Endearment does not equates to love
Nor love equates to all the above

Dear God, such colourful lives
On one’s last breath, no mention of goodbyes
To truly live means nigh.

April 2021
---

CÓ CHI MÔ NÀ

Ừ, thì cũng chẳng có chi
Chẳng qua buồn quá nên suy nhược hoài
Ngồi hơm ni nhớ ngày mai
Nằm hơm tê nhớ tháng dài năm xa

Chiêm bao là thấy quê nhà
Tỉnh ra là thấy sơn hà chiêm bao
Đời người một chuỗi hư hao
Bao nhiêu hột bụi bám vào tuổi tên

Một đời sống để mà quên
Tổ cha cái nhớ làm phiền bổn thân
Nhiều khi cái chết rất cần
Cho nên cái sống có phần giảm đi

Cuộc vui có lúc li bì
Tuổi đời từ đó bớt đi ít nhiều
Nói thương chưa chắc là yêu
Nói yêu chưa chắc đã nhiều thương đâu

Ôi chao, cuộc sống muôn màu
Tắt hơi là lúc quên câu giã từ
Cuộc đời thực mà lại hư.Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: