The poet does nothing

A poem by Cố Thành
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
NHÀ THƠ, CHẲNG LÀM VIỆC GÌ
(thơ Cố Thành poetry)

Việc làm, chẳng phải việc làm, chỉ là hộp đựng thức ăn
Nhà thơ, chẳng làm việc gì,
Chẳng có lấy một con dao nhỏ
Để mỗi tháng cắt một khoanh mỏng
Từ cái bánh mì dân dã thật to,
Thế mà, thật lạ lùng, vẫn cứ sống,
Vẫn viết lách không ngừng, vẫn hạnh phúc.

Bao nhiêu người bảo anh ta
Đừng viết nhiều như thế
Nhiều quá, sẽ hoá thành bùn cả thôi.
Nhà thơ trả lời
Thì đúng là bùn đấy
Nhưng bùn sẽ khiến cho hoa đâm chồi.

Nhà thơ, vẫn cứ viết liên hồi
Nhà thơ, chẳng làm việc gì cả,
Chẳng có lấy một con dao nhỏ
Chỉ là hộp đựng thức ăn rỗng không.
THE POET DOES NOTHING
(Gu Cheng poetry)

The job is nothing, it is but a takeaway container
The poet does nothing,
Does not need the small knife
To cut a slice at a time each month
From a generous loaf of bread,
Yet, strange enough continued to live,
Continued to write ceaselessly happily.

People say to him
Why would anyone write so much
Too much, it will end up like sludge.
The poet’s reply thus
It is sludge
But with sludge, the flowers will bud.

The poet continued to write incessantly
The poet does nothing,
Does not use the small knife
Nothing but an empty takeaway container.

March 2020

Cố Thành, Gu Cheng, the modern poet, essayist, and novelist born in 1956 in Beijing, China, died in 1993 in Auckland, New Zealand. 

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: