an aching discerned by heaven and earth

A poem in Vietnamese by  Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm 
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

AN ACHING DISCERNED BY HEAVEN AND EARTH?

Who would have thought the sky could weep?
Who would have thought the earth capable of mourning?
Humanity pulling at its hair
The rows of blood-soaked tears!

The heavens, the cause of floods
Tearing wives and husbands apart
The gale tearing at the mind
The heartache, the confusion

The innocent child
In its mother's womb
To greet the world
But the sky, vicious and cold!

Yes life is a tragedy
Yes life is impermanent
But why the tears
Why the division of love?!

The horrid winds, angry waters
Stolen your mother and you, child
Nine months dear baby
Not enough for this world!

On my knees
Amidst heaven and earth
Wife, child, nowhere to be found
Nothing but a battered soul

On my knees
Does heaven know?
Rising waters, rapids
Ripping apart husband and wife!

October 2020
_____


NỖI ĐAU CÓ THẤU ĐẤT TRỜI?

Ai tin trời gào khóc?
Ai tin đất kêu than?
Người vò đầu bứt tóc
Mắt máu tuôn hai hàng!

Trời gây nên lũ lụt
Cho vợ chồng ly tan
Gió mưa càng não nuột
Nỗi đau thêm bàng hoàng

Tội tình chi con ơi!
Còn nằm trong bụng mẹ
Con sắp sửa chào đời
Mà trời xanh ác thế!

Vẫn biết đời dâu bể
Vẫn biết đời vô thường
Sao cứ đem dòng lệ
Ngăn cách bờ yêu thương?!

Gió to, con nước dữ
Cướp mất mẹ, con rồi
Chín tháng sao chưa đủ
Để chào đời con ơi!

Quỳ dưới mưa, mà lạy
Giữa đất trời mênh mông
Vợ, con, nào đâu thấy
Chỉ thấy tan nát lòng

Quỳ dưới mưa, mà lạy
Đất trời có thấu không?
Nước dâng, cuồn cuộn chảy
Xé làm đôi vợ chồng!

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet. and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: