in bed in the rapids

A poem in Vietnamese by  Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm 
Art: Đinh Trường Chinh

IN BED IN THE RAPIDS

Via each tear the light fading
The long sigh through the rain
So what if the is water rising!
More for the heart, more pain?

Howling rain screeching gale
Even the kitchen corner, the rain whipping
Pale shivering dog 
Slow and sure the cold seeping

Gosh as though bleeding, the tragic portrayal
On the wall confounding
Sadder still the shrivelled damp pages
The dying lines one after the other, a letter, a noun

Heart-wrenching croaking
Why bother with the displacing
Raise the bed, to the ceiling
The floor the lake, the spring

The late returning wind
Amidst the endless yearning and loss
Night residing on water
Endlessly adrift our life.

October 2020
_____

ĐÊM NẰM TRÊN CON NƯỚC LỚN

Đèn mòn từng giọt lệ
Thở dài theo tiếng mưa
Nước dâng lên, ừ,  kệ!
Lòng đã buồn hơn chưa?

Mưa gào và gió thét
Mưa tạt, xoi chỗ nằm
Chó nằm run góc bếp
Hơi lạnh lùa căm căm

Tranh sầu như máu ứa
Lặng câm trên tường loang
Buồn thêm trang sách úng
Chữ chết đơ từng hàng

Tiếng ễnh ương nẫu ruột
Kêu chi mà tha hương
Giường kê thêm, gần lút
Nền nhà thành ao, mương

Gió khuya còn thổi ngược
Giữa muôn trùng nhớ, quên
Đêm nằm trên con nước
Thấy đời mình lênh đênh.

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: