last night’s kiss

A poem in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm 
Art: Đinh Trường Chinh

last night’s kissa kiss left behind upon the leaves damp with dew
as I peel off each thoughtful verse waiting for the light
as the wind through the branches left their hurried kisses
as I have but left you for a moment
			     like forever

last night
the moon couldn’t sleep
		haunted by kisses
hence this morning its googly eye is perched 
                atop of our apartment block

last night
the mosquitoes overwhelmed by the scent lilies matched across the verandah 
they have no thought of biting
solemnly they guarded us
as we kissed 

last night
the golden leaf has no desire of falling
pumping its chest      inhaling   savouring all the hues of chlorophyll

last night
I’d exchanged my blood with yours
now the world inside me is      spinning    no longer day or night

March 2021
---   
           
nụ hôn đêm quanụ hôn còn sót lại trên chùm lá mởn sương
anh cởi ý thơ ra hong nắng
gió giục những cành cây hôn nhau
xa em chút thôi
đã vắng

đêm qua
vầng trăng không ngủ được
bị ám ảnh những nụ hôn
nên sáng nay 
con mắt thao láo trên tầng lầu

đêm qua
loài muỗi duyệt binh qua hành lang ngát mùi lan huệ
chúng không có ý tưởng hút máu
thật nghiêm trang
khi chúng mình hôn nhau

đêm qua
chiếc lá vàng không thèm rụng nữa
đang căng phồng ngực	thở		để hít màu diệp lục

đêm qua
anh thay máu từ em
quả địa cầu trong anh	xoay			không còn đêm ngày nữa

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: