the day I die

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

source: Thái Hạo’s social media page
The day I die
The streets in high rises shall bloom
My garden
The golden hues of a dewdrop steeped in sunlight
Dusk crosses the lawn
The glorious colour of her dress long ago
The footprints on the porch
Imprinted in dreams

I shall recall the scents of guavas
Mixed in with the scent of her hair
A love affair sound in autumn followed by the sad prayers
The sadness bleaching the blooming branches of pomelo
The chilling scent in the wind
The pouring of dusty storms
The breaths of overwhelming smoke
Across the vast sky unfurling

I’m here
In the heart of the night, in the rustling reeds
A whiteness blaring at the foot of the horizon
A lonely January moon across the sky
I’m sound asleep on a thread of spider web
Shimmering cut
At the heart of the night

February 2021
Nếu một ngày tôi chết đi
Thành phố mọc đầy những tòa cao ốc
Và vườn tôi
Màu vàng của hạt sương nhuộm nắng
Chiều đi qua trên lá cỏ
Huy hoàng áo em ngày ấy
Những dấu chân trên hiên nhà
In vào mộng mị

Tôi sẽ nhớ mùi ổi chín 
Lẫn trong mùi tóc
Một cuộc tình đã chìm vào mùa thu theo hương của những lời kinh buồn
Nỗi buồn trắng cành bưởi trổ bông
Buốt hương vào gió
Mưa bụi li ti trên cành tay
Và hơi thở đầy khói
Phả vào trời mênh mông

Tôi ở lại đây
Tiếng của cỏ lau khua vào lòng đêm
Một màu trắng dằng dặc chân đồi
Trăng tháng giêng một mình đi qua bầu trời
Tôi ngủ thiếp đi trên sợi tơ nhện
Lấp lánh
Cứa vào lòng đêm.

Thái Hạo, the poet and journalist currently lives in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: