A poem in an outbreak

A poem in Vietnamese by Nguyễn Thái Bình
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A POEM IN AN OUTBREAK 

The poet coughing and feverish
suspicious of an infection
yet didn’t bother with a test nor isolation.
After biological samples
plenty were opportunities to see the health professional busy live-streaming
singing cutting their hair in blood oaths
making plans to wind up the spirit
fight the outbreak
the poet disappeared.
Resources stretched to the max
looking for more
doctors
the hospital head replies to the papers were
maybe he has a private errand
or some delicate situation
otherwise, why would the poet
evade isolation
In the end, they found him in a rather humbling state
I’m not trying to avoid isolation
I’m not trying to avoid isolation
He exclaimed
I was in the middle of trying to finish a poem
I was worried about losing the stanzas
The poet now 
on oxygen
the poem completed 
doctors live-streaming
taking pictures
the accomplishments.
.
November 2020
_____

BÀI THƠ MÙA DỊCH

Nhà thơ ho và sốt
bị nghi ngờ mắc dịch
nên đưa vào viện để xét nghiệm và cách ly.
Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm
thừa cơ các y bác sỹ đang bận live stream
ca hát và cắt tóc ăn thề
nhằm lên giây cót tinh thần
chống dịch
thì nhà thơ trốn biệt.
Cả hệ thống căng mình
tìm kiếm
bác sỹ
viện trưởng trả lời phỏng vấn báo chí
chắc ông ấy có việc riêng
hay là tình huống tế nhị
chớ nhà thơ
làm sao lại phải trốn cách ly
Rốt cuộc người ta cũng tìm thấy nhà thơ trong trạng thái nhu mì
Tôi không trốn cách ly
Tôi không trốn cách ly
Ông ấy nói
Tôi chỉ làm cho xong bài thơ dang dỡ
Tôi chỉ sợ tứ thơ bay đi
Bây giờ nhà thơ
đang thở oxy
khi bài thơ đã hoàn thành
và các bác sĩ đang live stream
chụp hình
thành quả.


Nguyễn Thái Bình, a poet from Phan Thiet, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

11 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: