Grass, rarely writes poetry of substance…

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

it is simply 

green

.

a pair butterfly wings flapping

a whole day 

wrapped in romance

.

the constant unfurling of sunlight

grass losing a whole day 

braiding every strand

the way she would lose an entire night 

styling her hair

.

even death

has no meaning

when grass wants to surpass

the way Russia

forced Ukraine to take up arms

.

you detect

the scent of spices

often sprinkled into a bowl of instant noodles

unaware of the blood spilled

each night

.

beyond that, in the cellar

or the kitchen 

you have the right to live

live with meaning, with dreams

.

grass, isn’t a poem 

it’s nothing of consequence

it withers slowly

dries up

like a poet

.

the way Ukraine is battered

by greed

—–

February 25, 2022

—–

CỎ, RẤT ÍT KHI LÀM BÀI THƠ CÓ NGHĨA… 

nó chỉ

là màu xanh đơn giản

.

cánh bướm duy nhất đã vẫy

làm bạn mất cả ngày

lãng mạn

.

nó cứ tung lên ánh sáng

của mặt trời, mà cỏ cũng từng mất cả ngày

ngồi tết thành từng sợi

như nàng ngồi buộc tóc

cả đêm 

.

ngay cả cái chết 

cũng không có nghĩa

khi cỏ muốn vượt qua 

như nga 

làm ucraina cầm súng 

.

bạn nghe mùi thơm 

của các loại gia vị 

bạn thường bỏ vào tô mì để nấu 

không biết là máu 

mỗi đêm 

.

sau đó, trong nhà kho 

hay nhà bếp

bạn có quyền để sống

có ý nghĩa và ước mơ 

.

cỏ, không phải bài thơ

nó rất ít khi có nghĩa 

nó cứ héo dần và khô

như nhà thơ 

vậy

.

như ucraina nát bấy 

bởi lòng tham…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: