In the shadows an ego

A poem in English by Nguyễn Thị Phương Trâm
Translator: Lê Vĩnh Tài

In the shadows an ego is published in the quarterly publication of Văn Nghệ Biển Khơi: http://www.bienkhoi.com/so-94/tho-nguyenthiphuongtram.htm


In the shadows an ego

sweet as dew 

flew

In the shadows who knew

I’m airborne

a mist

An ego in the dew flew knew

I’m a hot air balloon

across the sky high

The shadows, wings

a whisper of silent hope

Me, flying

in the shadows sigh…

_____

by Nguyễn Thị Phương Trâm, translation into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài

Trong bóng tối bản ngã tôi 

ngọt ngào như giọt sương, 

bay

Trong bóng tối ai biết cái bản ngã 

tôi đang bay trên không 

một làn sương mù

Bản ngã tôi trong sương bay 

tôi biết bản ngã tôi là quả khinh khí cầu 

trên bầu trời cao

Những cái bóng, những đôi cánh 

thì thầm hy vọng thầm lặng

Tôi, đang bay 

trong bóng tối thở dài

____

March 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

11 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: