Dare not name

A poem in Vietnamese by Vũ Trọng Quang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm
DARE NOT NAME

Reality contemplating the word
into sleep embracing the bud of evil
where the moon sleeps
like a thief lulled by the night

in the realm of regret
afraid of holding on
the shard of sin
sorry dreams

the fierce fiction
fictitious truth
so-called uncontrollable/murderous heart
the dark & night forever the night & dark

staring at one’s feet
throbbing big toes
pierced soles
awakens the dull mind

late into the night cravings for the dark
true contradictions
---
November 2022
-

KHÔNG DÁM ĐẶT TỰA

Cõi thực chiêm tưởng chữ
chạy vào giấc đêm vòng tay ôm nụ dữ
nơi kia trăng ngủ
như kẻ cướp khuya vỗ về
dịu dàng dáng vẻ

trong cõi người ân hận
nắm tay còn e dè
như mảnh vỡ
có lỗi với mơ siết

quyết liệt hư cấu
sự thật cấu hư
cái gọi trái tim không kiểm soát/sát
bóng & đêm mãi đêm & bóng

xuống bàn chân
hai ngón cái hư đốn
lòng bàn chân gai đâm
tỉnh thức mê muội

nửa đêm cân não thèm mơ đêm nữa
mâu thuẫn có thật

VTQ


Vũ Trọng Quang, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: