fractured glass and rotten memories

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Tấn Vĩ
you’ve lost yourself
like someone’s who has definitely tested positive
lying in an emergency room
softly caressing what felt like
fractured glass
rotten memories

in the park
you crawl 
on all four
you’re stepped upon
like a cricket
depression is but history

we don’t have heroes
we’re survivors

a nation,
void of suspense 
void of the tears(so intense)
void of shame
void of pain

a nation is gone
on an adventure
discovering new opportunities 
day in day out through with this sickness
we’ll be rich like those with nothing on
in fur coats
---
August 2021
bạn đánh mất bản thân mình
như một kẻ dương tính nặng
nằm trong phòng điều trị
nhẹ nhàng vuốt ve những cảm giác
như thủy tinh bị rạn
và những kỷ niệm thối rữa 

tại một công viên
bạn có thể bò
trườn về phía trước
và sau đó bị đạp lên
như dế
đó là sự trầm cảm của lịch sử

chúng ta không có anh hùng
chúng ta chỉ là những người sống sót

đất nước,
không còn kịch tính nữa
không còn nước mắt nữa
không còn xấu hổ nữa
không còn đau đớn nữa 

đất nước đã biến mất
trong một cuộc phiêu lưu
mỗi ngày một cơ hội
và với căn bệnh này
chúng ta sẽ giàu như những người ở truồng
chỉ mặc áo lông thú

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: