it’s simple, it’s the one by our side

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm
IT'S SIMPLE, IT'S THE ONE BY OUR SIDE

no face, nothing but
a crown of flowers
softly scented

sometimes there are echo of us in dreams
verses of poetry

sometimes we hear in our dreams
the intimate words of the one by our side

did you know that tonight
we'll light a red candle
the saddest poems
in puffs of smoke
by our side

echo of the guitar sometimes
cut short
intimate whispers sometimes so desire
out of nowhere are the falling stars
silent, just there
smoke on the candle 

it's simple
it's the one by our side
waiting for the wind
to redo the button of forgotten memories
___

July 2021

ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ NGƯỜI NGỒI BÊN 

chẳng phải gương mặt
chỉ hoa trên tóc
dịu dàng thơm

đôi khi chúng ta vang trong mơ
những câu thơ

đôi khi chúng ta nghe trong mơ
lời thân yêu của người bên cạnh

em biết không đêm nay
chúng ta thắp cây nến màu đỏ
những câu thơ thật buồn
bốc khói
ngồi bên

đôi khi tiếng vang cây đàn 
đột nhiên tắt
đôi khi muốn nghe một tiếng thì thầm
những vì sao thình lình sa xuống
lặng câm
cây nến còn bốc khói 

đơn giản chỉ là người ngồi bên
đợi gió
cài lại chiếc cúc áo lãng quên

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: