the missing branch of the river

A poem in Vietnamese by Dư Đằng Duy
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị phương Trâm
Vietnam from the air
the missing branch of the river

from the land of alluvium and budding rice husk
the straw scattered smiles
your lullaby send me drifting through a budding branch of the river
I found my namesake in your eyes
redrew the fire of May
a verse drew us out to sea

a brand new branch of the river of love
quenching your lips the waves of love anew
melodies of the moon for company
caressing first light through scattered thoughts
mesmerised by your embrace
connected the rivers with the sea

it began with a missing dawn
blatant undecided suicide
a branch of the river somewhere in a boundless sea
you have fallen beyond time
like a dream wandering along the boundary of the night
the dreams born over and over again in lifetimes
the same again and again lightly brewing

as the night swallows the shadows
past the bewitching hour
a wandering wind.
---
September 2022
 n h á n h  s ô n g  m ấ t  t í c h

từ miền đất phù sa
nụ cười rơm rạ
em ru tôi theo mùa nước lúa trổ đòng
trong mắt em tôi tìm thấy tên tôi
vẽ lại ánh lửa soi sáng tháng năm
hát vang ca khúc nước ròng ra biền

nhánh sông cuồn cuộn yêu thương
ướp đôi môi em ngày mới từng ngày
trăng đệm nhạc cho tình khúc vuốt ve khuya
những sớm mai ảo vọng và mảnh vụn ý nghĩ
mê muội trong vòng tay em
nối dài trí nhớ giữa sông và biển

từ bình minh thất lạc
dửng dưng vô định bức tử
nhánh sông mất tích giữa trùng dương biền biệt
em rụng ra ngoài thời gian
như con mơ nhỏ dạo quanh vách đêm
những giấc mơ hoài thai suốt kiếp
trong hình dung cũ chập chờn hơi men

rồi đêm nuốt bóng
nửa khuya thành gió
lang thang.

Dư Đằng Duy, the poet from Vietnam is currently living in Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: