Come home to Hải Phòng my love

A poem in Vietnamese by Đoàn Xuân Cao
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thị Phương Trâm

Come home to Hải Phòng my love

Come home to Hải Phòng my love

Hand in hand we may meander

The horizon red with royal poinciana

Through the churning wild wind of lake An Biên

I’ll beg the clouds to dress our hair 

And the day shall stay forever fresh

Come home to Hải Phòng my love

Come home to the anxious waves

Home to the howling pine meadows

To the ship landing at the mouth of the river

Home to the salty air through the streets

To the changing sunset in bright eyes

Come home to Hải Phòng my love

Come to me!

May 2022

—–

Về Hải Phòng đi em

Về Hải Phòng đi em

Anh dắt em đi

Đỏ trời hoa phượng

Gió hồ An Biên lộng chiều chộn rộn

Anh gọi mây về ủ tóc mãi ngày xanh

Về Hải Phòng đi em

Sóng biển cồn cào

Gió hú đồi thông

Mạn tàu áp cửa sông sau tháng ngày xa nhớ

Mặn mòi về qua từng con phố

Chiều nhạt nhòa trong mắt long lanh

Về Hải Phòng đi em

Với anh!

(Bài này làm cách đây chừng 5 năm, khi uống bia bên hồ)


Đoàn Xuân Cao, the poet born 1987 in Hai Phong, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phú Nhuận, Sài Gòn, Việt Nam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: