rage against the dying of the light

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photographer: Nguyễn Thị Phương Trâm
don't be sad 
first thing in the morning 
crazy and burning up is age
a moment of rage

rage against the dying of the light
even when all the wise men
in the end
concludes that the darkness is right
like they are also right
all the crying women out there

their outcries hinted in lightning
lightning advancing quietly into the night
the last of them
the last of them crying 
even in their most feeble gestures 
more of a dance
by a stream
against the dying of the light

the wild men have
captured Amaterasu
they're now rather sad on a gentle path
towards death

they who see with blind eyes, eyes
blind may it be just as bright

rage, rage on
be it against dying
and you, my father, at the very height of noon, sad
the vows, best wishes, angry tears

pray
do not go gentle into the good night
rage, rage on
rage against dying 
against a sky
filled with light 
reserved for you
for us all...
---
May 2021
-

đừng buồn vào buổi sáng
tuổi già đang bùng cháy và phát cuồng
vào ngày của cơn thịnh nộ

cơn thịnh nộ chống lại sự tàn lụi 
của ánh sáng, mặc dù 
những người đàn ông khôn ngoan cuối cùng 
biết bóng tối là đúng
những người phụ nữ than khóc ngoài kia cũng đúng

tiếng khóc của họ có tia sét, tia 
sét đi nhẹ nhàng vào buổi tối 
những người cuối cùng, cuối
cùng khóc khi những hành động yếu đuối 
của họ có thể nhảy múa 
bên một con suối nước xanh 
chống lại sự tàn lụi của ánh sáng

những người đàn ông hoang dã đã 
bắt được nữ thần mặt trời 
họ đau buồn trên đường nhẹ 
nhàng đi vào cái chết

những người nhìn bằng mắt mù, mắt
mù có thể rực sáng

cơn thịnh nộ, cơn 
thịnh nộ có thể chống lại sự tàn lụi
và bạn, cha của tôi, ở trên một chiều rất cao, buồn
lời nguyền, chúc lành, những giọt nước mắt dữ dội

cầu nguyện
đừng đi nhẹ nhàng vào buổi tối, buổi 
tối tốt lành đó
cơn thịnh nộ, cơn 
thịnh nộ chống lại sự tàn lụi 
của ngập trời ánh sáng
dành cho bạn
và tất cả chúng ta...

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: