finally you touched on the absent of us, the gone years

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm
finally
you touched on
the absent of us
the gone years

your presence always 
in both our dreams
in the first time we met
before the faithful devotion of Country
dutifully returned
to all

I should set our lives down
side by side
let them fall on our bed
so you may see
our poems
bound together in a book
more abundant than
everything we have ever imagined
_____

cuối cùng
bạn chạm vào
sự vắng mặt
của chúng ta từ bao nhiêu năm trước

hình bóng bạn luôn luôn có
trong giấc mơ của tôi và bạn
lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên
trước khi lòng sùng kính thực sự về Tổ Quốc
phải được trả lại
cho mọi người

hay là tôi để cho cuộc sống của chúng ta
nằm lại với nhau
ngả ra trên giường
và sau đó bạn đột nhiên nhận ra
là các bài thơ của chúng ta
nếu gom lại thành một cuốn sách
nó lớn hơn rất nhiều
so với những điều chúng ta từng nghĩ
_____
AUGUST 2020

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: