the discarded votes of a nation

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm
we've been waiting for their announcement
the result of the election
you refused lunch, even after I begged you
perhaps you want to stop praying for happiness
dreams on an empty stomach unreachable

we’ve stuck our tongues out
but couldn't imagine the saltiness of sea or blood

we dreamed of a sky
though in the end there's nothing but hollow darkness

we got one life
and we got nothing

the discarded votes of a nation
like poetry appearing overnight
from the cracks of the four walls

poems that aren't black or white 
coloured, rich or poor
wages or subsidies
fat or skinny

it's a knife used 
to pry open our mouths 
just for a yawn
_____

chúng ta đã ngồi chờ 
người ta thông báo kết quả một cuộc bầu cử
em từ chối ăn trưa dù anh đã van nài 
có lẽ em muốn quên lời nguyện cầu hạnh phúc 
những giấc mơ bụng đói quá tầm tay 

chúng ta đã cùng nhau lè lưỡi 
nhưng không thể nào biết được vị mặn của đại dương hay máu 

chúng ta hy vọng có bầu trời 
nhưng cuối cùng là một màu đen thăm thẳm

chúng ta chỉ có một cuộc đời
và chúng ta đã không làm được điều gì cả

những lá phiếu bị vứt bỏ của một đất nước
như những bài thơ 
nửa đêm thấm ra từ các vết nứt
quanh bốn bức 
tường 

những bài thơ không da đen hay da trắng 
nghèo hay giàu 
ăn lương hay trợ cấp 
ốm hay mập 

nó là con dao chúng ta dùng cạy miệng của mình
để mở ra và ngáp
_____
NOVEMBER 2020

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: