the white clouds’ last dream

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm 
the white clouds’ last dream

the last journey
from the desert 
homebound in dreams

a journey beginning
with their last warm breath

descend in sleep

bearing the whip of the storm
howls of the deadly wind

with the hopelessness of immortality
limitless slumber

since they are the past
the future must wait 
line up for packets of instant noodles
in rippling flood waters
_____

mây trắng mơ giấc mơ cuối cùng 

chuyến đi cuối cùng 
họ trở về nhà
từ những sa mạc trong mơ

chuyến đi đã bắt đầu như thể họ biết đó là
hơi ấm cuối cùng của họ 

họ chìm vào giấc ngủ 

mưa đánh vào họ những cơn cuồng nộ và
gió hú lên chết chóc

họ không hy vọng bất tử
trong giấc ngủ vô định 

họ là quá khứ 
còn tương lai đang xếp hàng 
chờ đến lượt nhận gói mì trong nước lụt reo vang…
_____
OCTOBER 2020

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: