a land where even the weed flowered

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

he crammed me into an apple
he swallowed a piece of me at a time
gosh oh dear oh dear god
oh dear
gosh

and when he is old
someone kneeling by his side would whisper:
- I, your servant did call but you didn’t answer your majesty
I have lived an entire life
please treat me, your servant like a human being
not like an apple
that has fallen from a tree

hiding behind the mask
the fake smiles
where he lives
a land where even the weed flowered
where children are turned into flaming torches
where bees are turned into weapons
where wild birds are turned into warriors

though in the end the victor was killed
even the honest were murdered
much like a tweeting bird
all you need to do is be sick if you want to die

all crying like a hero:
- gosh oh dear oh dear god
oh dear
gosh

May 2021
---

anh ta nhét tôi vào trong một quả táo
anh ta nuốt tôi từng mảnh
ôi trời ơi trời ơi trời
ơi là trời
ơi

và khi anh ta
già, có người quỳ kề bên và nói:
- thần có gọi nhưng trẫm không trả lời
thần đã sống cả đời
hãy đối xử với thần như con người
đừng như quả táo
rụng

ẩn đằng sau mặt nạ
những nụ cười giả lả
ở xứ sở của anh ta
một vùng đất đến lá cỏ cũng nở hoa
đến em bé cũng thành ngọn đuốc
đến con ong cũng thành vũ khí
đến chim muông cũng là chiến sĩ

nhưng cuối cùng người dũng cảm bị giết
người trung thực cũng bị giết
như con chim đang hót
và một người chi cần bị bệnh để chết

mọi người khóc như một anh hùng:
- ôi trời ơi trời ơi trời
ơi là trời
ơi...


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: