buds of autumn

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh
nhà thờ chiều. tháng chín.
đàn chim di cư qua những hàng cây
nơi tôi ở chỉ có thế
núi đồi yên ngủ
kỷ niệm đôi khi thức giấc
mùa thu chớm về ...
church steeples at dusk. September.
migrating birds through the canopies
my uninvolved biding 
through sleeping meadows
cracks of the mountain returning
awakening memories
buds of autumn 
 
September 2022

Đinh Trường Chinh, the poet and artist, was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: