I’m sorry

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

Chiầu núi hồng
I’m sorry
I can’t turn off the light
to light a dim candle in the night
those who have died needlessly needs more light to guide them home

I shall turn on the light on the verandah, the footpath
in the bloodshot eyes of blooming flowers in the garden
the dragging shadows of the neon glow like swords severing the dark
I want to erect the sunlight
24 hours of sleeplessness

the uncountable soul dying in the dark
amidst the living in the shadows of the night
pointless is a single candle light

where
where are the brilliant stadium lights 
erect them in the five vital organs
light up the bloody flooding
gushing through pieces of silent flesh…

November 2021
xin lỗi
tôi không thể tắt đèn
để đốt lên một ngọn nến tù mù trong đêm
những người đã chết oan đang cần ánh sáng để về nhà

tôi bật tất cả những công tắc điện trên hành lang, trên lối đi
trong khu vườn đầy hoa mở trừng đôi mắt đỏ
bóng đèn neon như lưỡi kiếm
bổ xuống đêm đen
tôi muốn dựng mặt trời đứng dậy
24 giờ mất ngủ

hàng vạn người đã chết trong bóng tối
giữa triệu người đang sống trong đêm đen
cần gì ánh nến

đâu rồi
những ngọn đèn cao áp
dựng đứng trong lục phủ ngũ tạng
soi dòng lũ đỏ
ào ạt chảy trong những thớ thịt câm…

Thái Hạo, the poet and journalist currently living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: