when the poem had completely lost its mind

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

source: Thái Hạo’s social media page
when the poem had completely lost its mind
it was taken to the court
the maiden's laughter
like the gale
sheer garment filled the sky

the winter afternoon
bellowed a cow in labour
heavy thud of a calf
quagmire of birth
bloody placenta

nothing but silence out on train tracks
sleepers unmoving
as I rested my head on a spring meadow
as sleepy as those men after copulation
after smeeping with countless nameless women

summer is now across the fields
the calf continued to search for its mother
screaming, chased after the yellow thunder
flashing sky
blue lightning
---
FEBRUARY 2022
khi bài thơ mất trí
bài thơ bị dẫn ra pháp trường
cô gái đồng trinh cười
như gió xé
áo mỏng đầy trời

buổi chiều mùa đông
con bò cái rống lên vì cơn đau đẻ
tiếng rơi nặng trĩu của một con bê
trên vũng lầy của cuộc sinh nở
trên đám nhau thai đẫm máu

đường tàu nằm im
những thanh tà vẹt nằm im
gối đầu lên cánh đồng mùa xuân
như những người đàn ông ngủ say sau cuộc ân ái
với người đàn bà không biết tên

cánh đồng giờ mùa hạ
con bê con tìm mẹ
vừa kêu vừa chạy theo tiếng sấm màu vàng
trong vùng trời lấp lánh
những sợi chớp màu xanh

Thái Hạo, the poet and journalist currently living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: