a few words

A collection of tercets in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A FEW WORDS

1.
a tear of moonlight 
she's crying 
the thousandth time 

2.
it's also the thousandth night 
yet there are barely any 
souls ready to dance with her 

3. 
he said 
he can't breathe 
so he vents his last breath

4. 
half empty 
he reserved an entire day
pouring into someone else's glass 

5.
so he could have a sip
what's ever is left in the glass 
will be her share

6.
one trope for sleep 
his phone battery is at 1%
he won't plug it into anywhere 

7.
the phone is a brain and the charger is a pair of eyes
but it's a trope
in reality he plugs the charger elsewhere  

8.
she reads his poems 
weeping 
but he knows she doesn't understand 

9.
she didn't know the petals were dead from the moment 
from the moment the flower 
is her soul, closed its eyelids 

10.
sunlight through the bedroom window 
leaves 
flying from her body 

11.
she didn't know when the roots 
her soul
no longer has hope 

12.
the light turned out to be weak
she doesn't understand why the bird still sings
like a burning throat after coughing 

14.
the sun couldn't wait to see the moon 
if only you will never cry because of me 
like the June rain

15.
if only there were never 
any kind of entanglement with you 
like to never have  a sore throat
3 CÂU

1.
giọt nước mắt của ánh trăng
nàng đang khóc
lần thứ một ngàn  

2.
cũng là đêm thứ một ngàn 
nhưng quá ít 
linh hồn chịu khiêu vũ với nàng 

3.
chàng nói 
chàng không thở được
nên đã trút hơi thở cuối cùng

4.
một nửa trống rỗng
chàng dành cả ngày để
rót mình vào cốc của người khác 

5.
để chính mình nhấp một ngụm
tất cả những gì còn lại trong cốc 
là phần của nàng 

6.
một ẩn dụ cho giấc ngủ 
pin điện thoại của chàng chỉ còn 1%
chàng cũng không cắm nó vào đâu đó  

7.
điện thoại là bộ não và bộ sạc là đôi mắt
nhưng đó là ẩn dụ
thực tế chàng cắm sạc vào chỗ khác 

8.
nàng đọc những bài thơ của chàng 
nước mắt giàn giụa
nhưng chàng biết nàng không hiểu 

9.
nàng không biết những cánh hoa đã chết từ khi nào
từ khi nào bông hoa 
là linh hồn của nàng, đã khép mí  

10.
mặt trời chiếu qua cửa sổ phòng ngủ 
những chiếc lá 
bay ra khỏi cơ thể nàng  

11.
nàng không biết từ khi nào cái rễ 
là linh hồn của nàng 
không còn hy vọng

12.
ánh sáng trở nên yếu ớt 
nàng không hiểu vì sao chim vẫn hót
như vết bỏng trong cổ họng sau cơn ho 

14.
mặt trời khao khát thấy mặt trăng 
ước gì mắt em đừng khóc vì anh
như mưa tháng sáu 

15.
ước gì 
anh chưa bao giờ vướng vào em
như chưa từng viêm họng

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: