So, you won’t be home for the new year

A poem in Vietnamese by Nguyễn Thái Bình
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm
NYE 2016, Sydney Harbour, Australia
SO YOU WON’T BE HOME FOR THE NEW YEAR

Sending you from home a wisp of the wind
The twenty ninth is short of a day hence we're celebrating early on the thirtieth
Actually you're supposed to repaint the fading gate of time
Change your mother’s flickering lights for a year now, waits
Doesn’t happen where you live but the dust continues to burn our eyes
The sound of sighing drowning in a sea of absence.
Send you the breeze from the delta
The towering shadow of the water in Phan falls endlessly in longing
In blooms of hope dotted with wild blossoms 
The astonishing crowd at the market at the end of the year.
I want to end you the moments in your twenties
As an expatriate you became
Suddenly self-reliance 
You drank alone and alone you were drunk.
Every new spring…

January 2021
_____


TẶNG BẠN TẾT KHÔNG VỀ

Tôi gởi cho bạn một chút gió bấc quê nhà
Ngày hai mươi chín giao thiếu một ngày ba mươi nên tết sớm
Đáng lẽ ra giờ này bạn đang cùng cha sơn mới cánh cửa bạc thếch thời gian
Thay cho mẹ những bóng đèn sau một năm trường lé loi chờ đợi
Ở nơi bạn sống làm gì có nhưng lốc bụi mù làm cay xè đôi mắt
Mà sao tiếng thở dài nghe như chết đuối trong khoảng nhớ mênh mông.
Tôi gởi cho bạn một chút gió cửa sông
Có bóng tháp nước phố Phan ngã dài theo nỗi nhớ
Những nhành mai rừng lác đác nở những niềm hy vọng
Phiên chợ cuối năm khấp khởi những phận người.
Tôi muốn gởi cho bạn một thời tuổi đôi mươi
Khi mà từ đó bạn trở thành một người viễn xứ
Nơi mà từ đó bạn bổng trở thành một tâm hồn tư lự
Uống rượu một mình và say cũng một mình.
Mỗi độ xuân sang…
Nguyễn Thái Bình, a poet from Phan Thiet, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: