sitting corpses

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Hỏi ai by Đinh Trường Chinh

a heart flapping its wings
mid-winter flying
hopeful journeys flags waving 

people 
like sitting corpses
in freshly covered graves
a picture of a brave new world

the sunrise
liberty on the breast of a red rose
sound of horns cautioning
hot like a kind of fire reverberating
burning down a couple convenient stores
selling all that is in a dream

but sadly for those who 
do not understand
the meaning beyond the burnt envelopes
soft aspect of ashes

as the constituent sat there dead silent
like monks meditating…

(November 2021)
---

một con tim đập cánh
bay trong mùa đông
những chuyến xe vẫy cờ chưa tuyệt vọng

những bóng người
như những thi thể vẫn ngồi
trong những ngôi mộ vừa mới đắp
mang dáng hình một thế giới mới

buổi bình minh
tự do trên ngực một bông hồng đỏ
những âm thanh đang bóp còi
vang lên nóng như một thứ lửa
cháy cả mấy cửa hàng tạp hóa
bán mọi thứ của giấc mơ

chỉ tội nghiệp cho những người
không hiểu
ẩn ngữ của bao nhiêu cái phong bì đã cháy
phần mềm tro bụi

và các cử tri đang ngồi chết lặng
như những thiền sư...

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: