a woman learning how to draw 

A poem in Vietnamese by  Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm 
Art: Nguyễn Lãm Thắng by Nguyễn Thị Phương Trâm

a woman learning how to draw 


you and your tokyo eyes
kind & bright
your little boy playful
& very clever
morning & night
calls his mother
warming up the early winter studio

your little boy likes to draw
dragged you into class & you’re the best student
because you’re a mother
the little boy wants to draw 
a shape-changing superhero
you love painting bright images
but couldn’t avoid 
the shades of grey dampening the sunset
you sketched yourself in loneliness 
over the calls of motherhood

March 2021
_____
người đàn bà học vẽ em có đôi mắt tokyo
dịu & sáng 
cậu con trai tinh nghịch 
& rất đỗi thông minh
buổi sáng & buổi tối
tiếng mẫu tử 
làm cho căn phòng ấm hơn khi mùa đông sắp về ngự trị

cậu con trai thích vẽ
dắt em vào lớp học & em là cô học trò ngoan nhất 
vì em làm mẹ
cậu con trai muốn vẽ những siêu nhân biến hình
em muốn vẽ những bức tranh màu sáng
nhưng 
không tránh khỏi những gam màu xám xịt hoàng hôn
em vẽ mình trong bố cục cô đơn toát ra âm thanh gọi mẹ


Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: