light is the stripped-down sound of breathing

A poem in Vietnamese by  Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm 
Art: Đinh Trường Chinh

light is the stripped-down sound of breathingsettled upon a meadow of endless grass
the corpse of a kiss like dried-up blood, the nostalgia of burning lips
a warm row of pearly dew in love makes between the leaves
fell on the belly button of dawn a drop of love secretion
resounding through the hick-ups
a shiver

upon a boundlessly scented meadow
the fresh bare 
temptation
a verse stripped of its clothes turned suddenly into a poet
the vernacular stripped down to reveal a writer
tried to name a flower out of nowhere
a human title

light is the stripped-down sound of breathing
lights up the root of all encompassing passion
so that life
love may not die
since
love is derived from darkness
grows up in the light

March 2021
---

ánh sáng là sự trần truồng của tiếng thở đặt trên đồi biếc cỏ
xác nụ hôn máu khô hoài thai môi lửa
sưởi ấm chuỗi sương làm tình trên nách lá
rớt xuống rốn bình minh giọt thị dâm
ngân ngân tiếng nấc 
rùng mình
 
trên đồi ngút hương
mùa xanh khoả thân 
cám dỗ
như câu thơ khoả thân đột biến làm nên thi sĩ
như ngôn ngữ khoả thân lồ lộ mặt văn hào
thử đặt tên loài hoa không rõ nguyên căn
khắc vào đó phương danh mùa nhân loại

ánh sáng là sự trần truồng của tiếng thở
chiếu rọi vào đam mê mang mầm mống nhiệt cuồng
để cõi đời này 
tình yêu không chết được
bởi 
tình yêu xuất thân từ bóng đêm 
& lớn lên bằng ánh sáng

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: