ripping out the entrails of the night

A poem in Vietnamese by  Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm 
Art: Đinh Trường Chinh
RIPPING OUT THE ENTRAILS OF NIGHT 

Day, staring at the hazy pathways
Night, wilfully spying on humanity, blackened
Heaven and earth in a familiar rhythmic breath
Yin and Yang rubbing against each other - insects calling

To see what? The ambiguity ahead
Greeting whom? Upon our back  the icy abyss
Lonely tombstones in a single hue
The world time and again piling on the pain

To reach and break a piece of nowhere
Audible, in this endless life the screams for blood 
Living is how long, yet to be human
In joy, cry, sadness, laughter, there.

August 2020
_____


MÓC RUỘT ĐÊM

Ngày, dòm mấy nẻo mù khơi
Đêm, se sắt ngó cõi người, tối đen
Đất trời thở, một nhịp quen
 m dương cọ xát - tiếng rên côn trùng

Thấy gì? Đằng trước mông lung
Gặp chi? Thăm thẳm lạnh lùng phía sau
Hắt hiu mấy nấm mộ nhàu
Nhân gian còn đó nỗi đau chất chồng

Lấy tay bẻ một hư không
Đã nghe máu thét giữa mông mênh đời
Sống bao năm, chửa thành người
Vui cứ khóc, buồn cứ cười, thế thôi.Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: