sketches of yearning

A poem in Vietnamese by  Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm 
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm 

July in Hanoi, Vietnam
sketches of yearning


I was curled up in a yawn
the smell of spider web
call of a gecko
the sprinkling Hanoi rain
drizzled 		I was wet
a hollowed out statue
the hours I’m not with you 
crumbling tired plaster

a leafless shrivelled guava tree
curled up in the vicious winter chill
on such thirsty days slamming my face into a sombre world of rain
in flickering joyless arias

the afternoon kneaded into mush in my hands
each strand of my hair was coated in winter’s frost
in a verse dedicated to you, I’m the frost
in my heart was a rising fever

March 2021
---

hoạ khúc nhớ 


co người lại 
anh nhả tiếng ngáp mùi mạng nhện 
giọng thạch sùng 
hà nội mưa 
trút 		vào anh 
pho tượng rỗng 
tháng ngày xa em 
nát tan mảng thạch cao mệt mỏi 

cây ổi lắc lư chùm lá xác xơ 
co ro mùa đông lạnh lùng khiếp khủng 
mưa mọc thế giới thẫm đen đập mặt anh ngày khát 
tường rêu loang mốc lặng câm vẽ những khuôn mặt anh đã gặp 
nhấp nhô biệt tấu rầu rầu 

vò buổi chiều trên tay nhão nhoẹt 
mùa đông đóng băng trên từng sợi tóc 
anh đóng băng trong câu thơ viết về em 
trái tim anh đang lên cơn sốt

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: