autumn through my window

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
source: Thái Hạo’s social media page
autumn through 
my window
layer upon layers of wind
an incomplete prose. golden sunlight
sparrows
children barefoot flying through the lilacs 
dogs and cats 
joyous laughter 
shattering sunlight

ordinary autumn children
ordinary future
on this earth
my frame
a picture-perfect window 

my quiet spot
side by side with the breeze
as the children glide through the lilacs
on an ordinary day
through my evergreen window

August 2020
cửa sổ mùa thu
nhà tôi
gió nếp ngập đầy
những câu văn viết dở. nắng vàng
chim sẻ
em bé chân trần chạy như bay trong đám hoa màu tím
mèo và chó con cũng chạy theo
ngã chúi vào đám cỏ
tiếng cười vỡ nắng

ôi em bé của mùa thu bình dị
của sớm mai bình thường
trên đất đai
của ta
cửa sổ thành khung tranh

tôi chọn ngồi thật yên
gió thổi 
em bé chạy như bay trong đám hoa màu tím
một ngày bình thường
bên cửa sổ màu xanh

Thái Hạo, the poet and journalist currently lives in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: