Dear Pen Pal

A poem in English by Nguyễn Thị Phương Trâm
Sketch: Nguyễn Thị Phương Trâm 
-----------
google dịch: (kỳ này không có dấu chấm than!)
___________
nÀy Lão bạn tiẾu Lâm

gõ cửa thời gian
thấy mớ chữ bộn bề đã bó chiếu lão

gõ nắp áo quan 
xác ướp của lão nằm bên trong

máu thấm trong suốt bó chữ khôi hài
ai cũng thấy rõ
lão, thân không mảnh vải

gõ tiếp 
lên tâm thất của một kẻ ngỡ rằng đã chết
một thi sĩ.

--
donate to Hứa Hiếu (lão bạn tiếu lâm)
Nguyễn Thị Phương Trâm 
tháng 10,  2019

người dịch: Hứa Hiếu
tháng 11, 2020
---

gõ gõ vào những thập kỷ
những bức thư như rác rưởi ôm lấy anh

gõ gõ vào quan tài
xác ướp của anh đang nằm trong đó

máu anh thấm qua mấy lần em băng bó
(trò đùa của em?
mọi người nhìn anh
cũng không còn cần quần áo)

gõ gõ vào cánh cửa
trong trái tim một suy nghĩ đã chết
của một nhà thơ.

translation by: Lê Vĩnh Tài

---
Dear Pen Pal,

Knock knock on the decades
The littered letters hugged you

Knock on the casket
A mummy of you inside

Your blood seeping through the bandages(the jest)
They - saw you 
(you, with no use for clothes)

Knocking
On the heart of one thought dead
a poet.

Tặng Hứa Hiếu (a jester)


October 2019


Hứa Hiếu, the poet from Vung Tau, Vietnam, currently lives in Lawrenceville, USA.

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: