there will always be more of the poor than the rich

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Trần Băng Khuê
there will always be more of the poor than the rich

hence every poem you write about the rich
you should write ten poems 
about the poor

hence every song you sing about the rich
you should sing a hundred song 
about the poor

hence every tale you recite about the rich 
you should recall a thousand tales
about the poor

please don’t worry about complimenting this poem
the tragedy of a good heart
the cause of our confusion

we don’t have diamonds
we have nothing but tears
the pain in the very last look
the last breath
after so many floods
and blinding electrical dams…
---
May 2021
-

bao giờ cũng có nhiều người nghèo hơn người giàu

cứ mỗi bài thơ bạn viết về người giàu
hãy viết thêm mười bài nữa
về người nghèo

cứ mỗi bài hát bạn hát về người giàu
hãy hát thêm một trăm bài nữa
bài hát về người nghèo

cứ mỗi câu chuyện bạn kể về người giàu
hãy kể thêm một nghìn câu chuyện nữa 
về người nghèo

xin đừng khen bài thơ này
thảm họa của lòng tốt 
đã khiến chúng ta bàng hoàng

chúng ta không có kim cương
chúng ta chỉ có nước mắt 
đau đớn trước ánh mắt cuối cùng
hơi thở cuối cùng 
sau bao nhiêu cơn lũ
tù mù thủy điện...

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: