your beauty resides in tears

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
vẻ đẹp của bạn nằm trong nước mắt
loang lên sàn nhà
biểu hiện sự tráng lệ 

những ai nghi ngờ bạn
những ai tranh luận với bạn
những ai lặng lẽ đọc
những ai chỉ like
những ai im lặng thở

những ai không còn sự lựa chọn 
giữa sống và chết 
với một mũi thuốc đơn độc 

sự lựa chọn chỉ một thứ duy nhất 
bạn đã thành quen 
như tờ giấy khen
nhà thơ nào cũng có 

nên chúng ta cùng tưởng tượng 
sự ngạc nhiên và nỗi đau 
cùng nhau méo mó 

và mỗi bước chân
đang kéo bạn ra khỏi tầm nhìn của họ
để nghe thấy âm vang
của những tiếng kêu cứu
trong những chiếc hộp các-tông 

bạn chấp nhận bay lên từ không gian trống rỗng
nhưng thay vì tìm sự hài hòa
họ lại tìm kiếm kẻ thù
dù cứ ngồi thì thầm ngay bên bạn
họ chỉ muốn
máu và thịt
da và xương
lông và tóc 
móc ra 
để chưng cất tâm trí của họ

về sự vô tín
hay cuồng tín
họ cũng bị gánh nặng
bởi sự nhiệt tình u uất của họ
và sự trống rỗng tàn nhẫn

trong tâm trí của kẻ bị thống trị
từ chỗ ngồi của bạn
sự uất ức đang tăng lên 
trong đám đông bạn muốn xóa đi sự trống rỗng 
nó luôn là một cảnh tượng khó chịu
khi họ đồng ý rằng tất cả phải kết thúc

bạn chỉ còn cách cầu chúc họ
không bình an
trong lời nguyền từ bốn ngàn
năm trước...
your beauty resides in tears
across the floor unfurling
the presence of enduring magnificence

they may doubt you 
they may challenge you
they read in their silence 
they “like”
they breathe quietly 

they, who no longer has a choice
between life and death
in a single injection 

choice is the only thing
you’re used to
like all the poetry 
awards

imagine the surprise 
the pain
all that mess

in every step you’re further
from their view, louder 
will be their cries and echoes
for help
from cardboard boxes

out of nothing you come to terms with flying  
but instead of looking for harmony
they seek an enemy
they continued to mumble quietly by your side
what they want is flesh 
and blood
skin and bone
ripped out
in the reservation and exhibition of their mind

whether incredulously 
or in zealot
they carry this burden
within their enthusiastic melancholy
devastating emptiness

in the minds of those in servitude
from where you sit
growing resentment 
in the crowd all you want 
it’s to rub out the emptiness
it’s always irritating when
they all agreed everything has to come to an end

you can but wish them then
not peace within
the four thousand year old vow...
---
August 2021

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: