5 lines on an anthem of Ukraine

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

5   L I N E   O N   A N   A N T H E M   O F   U K R A I N E

== People have taken a pinch of the sun to colour the brave hearts

== People have taken a slice of the blue sky to infuse it in the eyes of young women on the battlefield

== The bullets from the wheat field egged the young soldiers on, go home to your  mother’s waiting dinner

== columns of ashen smoke will cease to weep in the rosy fragrant countryside of an afternoon drape in a brilliant royal blue

== Street signs in the name of love shall point to a place call peace

MARCH 6, 2022

—–

5     D  Ò  N  G     K  Ẻ     U  K  R  A  I  N  E

== Người ta sẽ vón đi một chút mặt trời tô màu lên sự đồng tâm quả cảm

== Người ta nhón một chút trời xanh thả vào mắt em mênh mang ngoài       trận địa

== Những viên đạn lúa mì nói không với anh lính trẻ bảo về nhanh đi cơm chiều mẹ đợi

== Những lọn khói tro rồi hết khóc than sẽ thắm lại chiều hương thôn lam biếc

== Những bảng tên đường nhân danh yêu thương chỉ lại nơi chốn mang tên hòa bình

)(

h o à n g  x u â n  s ơ n

4 Mars 2022


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: