909 TERCET

A BOOK OF POEMS in Vietnamese by Nguyễn Hưng Quốc
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Congratulations (I know it sounds ostentatious, but bear with me, I am unapologetic) to anh Nguyễn Hưng Quốc and Pháp Hoan ( Mai Cong Lap ). Your books of poems will be the very first two books of poems published in English on nguyenthiphuongtram.com.

It will be a constantly evolving piece of living text. A piece of living art I’m very excited and proud to announce and share with my readers.

You have given me an unexpected goal in completing the translation of your books of poetry.

I am momentarily on cloud nine.

Quý mến,

Nguyễn Thị Phương Trâm

September 19, 2022


909

BÀI THƠ

BA DÒNG

1.
A leg in Vietnam, a leg in Australia
Between the legs
The drifting clouds

Một chân ở Việt Nam, một chân ở Úc
Dưới háng là
Mây bay

2.
Poetry is born
From the exile imperial chamber
Of every (forbidden) rose

Thơ ra đời
Từ lãnh cung
Của những đóa hoa hồng

3.
When the two abdomens collide
The mountains part to avoid
One falling leaf

Khi hai phần hạ thể đụng vào nhau
Ngọn núi nghiêng mình tránh
Một chiếc lá rơi

4.
For every person who passes away
Flying is heaven and earth offering
A grain of dust

Mỗi người ra đi
Trời đất phúng điếu bằng
Một hạt bụi bay

5.
Each flower
A translation of Eve’s beauty
In the garden of Eden

Mỗi đóa hoa là một bản dịch
Nhan sắc của Eva
Lúc còn ở vườn địa đàng

6.
Love is
An altered form
Of fire

Tình yêu là
Một biến tấu
Của lửa

7.
One hundred of *Thị Nở’s children
Each and everyone of them
Have their own colour flag

Trăm đứa con Thị Nở
Mỗi đứa
Một màu cờ

*Thị Nở is a character representing
humanity’s compassion
in Van Cao short story

8.
The falling leaves
Left not a single
Testament

Những chiếc lá rơi
Không để lại
Di chúc

9.
Utmost apologies to the moonlight:
The curtains must be drawn
The lady does not want anyone to witness
The married couple
putting each other to sleep

Xin lỗi ánh trăng: Phải kéo màn cửa lại
Nàng không muốn ai nhìn thấy
Chuyện vợ chồng ầu ơ

10.
The poet
Drops his pen
Upon the embodiment of Buddha

Nhà thơ
Buông ngòi bút xuống
Thành Phật
11.
I adore the chins held high
Unyielding against
The drops of evening dew

Tôi yêu những cái đầu ngẩng cao
Bất khuất trước
Những giọt sương khuya

12.
The quivering red leaves
beneath the sunlight
Chilled by the wind
An Autumn ignited by
the residing young woman

Những chiếc lá đỏ run rẩy dưới nắng
Gió thốc lạnh
Người thiếu phụ ngồi cháy cả mùa thu

13.
I’ve been chasing my entire life
The clouds
Without a country

Cả đời tôi cứ rượt theo hoài
Những làn mây
Vô tổ cuốc

14.
The greenest of lawns
Agreed upon signing
The rain’s manifesto

Những bãi cỏ xanh ngắt
Đồng ký tên vào
Bản tuyên ngôn của mưa

15.
The treetops reaching for the blue sky
To note the charter
For the ground

Những ngọn cây rướn cao lên trời xanh
Để viết hiến chương
Cho mặt đất

16.
The leaves as pretty as flowers
A reminder:
Nothing last forever

Những chiếc lá đẹp như hoa
Nhắc nhở:
Đừng tin vào vĩnh cửu

17.
All those faraway stars cast their eyes
Upon the earth night after night
Looking for a misplaced poet

Các vì tinh tú xa xăm
Đêm đêm dõi mắt nhìn địa cầu
Tìm một nhà thơ thất lạc

18.
The moon green with morning sickness
Dreams of having a child
With a poet

Vầng trăng xanh ốm nghén
Mơ có con
Với một nhà thơ

19.
He wanted to tide the knot with a dream
The dream assassinated
He lived on as a widow

Hắn muốn kết hôn với một giấc mộng
Giấc mộng bị ám sát
Hắn ở goá

20.
In the middle of heaven is hell
I chose what is in the middle:
Earth

Giữa thiên đàng là địa ngục
Tôi chọn cái ở giữa:
Trần gian

21. 
Religious leaders loves humanity
to the point
When they are ready
For deceit

Các giáo chủ yêu loài người đến độ
Họ sẵn sàng
Nói dối

22.
A woman’s charm depends on her laughter
But in terms of depth
She needs her tears

Người phụ nữ có duyên nhờ tiếng cười
Nhưng sâu sắc
Nhờ nước mắt

23.
Poets are the kind of people
Who likes to fight with
Nothingness

Nhà thơ là những kẻ thích
Gây sự với
Hư không
31.
46.
Poets are baptised
By
Poetry

Các thi sĩ được rửa tội
Bằng
Thơ

49.
The moonlight soft and dreamy so much so
The uncountable widows
Now with child

Ánh trăng dịu dàng và thơ mộng đến nỗi
Làm bao nhiêu góa phụ
Mang thai
51.
61.
71.
81.
91.
101.
111.
121.
131.

137.
A mountain is an accent
And the river connects
While I’m the accented 
     connection to you
—
Ngọn núi là vần trắc
Vá dòng sông vần bằng
Còn anh bằng trắc em
141.

142.
In the end, all the love 
    intrigue shall pass by
Left behind
Are the anecdotes
—
Cuối cùng, mọi mối 
    tình đều đi qua
Cái còn lại là
Những giai thoại

144.
When you bend over darling 
The spirits altogether 
Disappear
—
Khi em chổng mông lên
Mọi thần linh đều 
Biến mất

149.
The gust of wind 
     through her hair
Set free a strand
Plastered across the sky
—
Ngọn gió thổi 
    tung mái tóc em
Một sợi rơi
Dính trên nền trời 
151.
160.
Your smile dear
The awakening scent
An entire meadow of roses

Nụ cười em
Làm dậy hương
Cả cánh đồng hoa hồng
161.
171.
The wind resents the leaf: It’s set on throwing the leaf on the ground
The leaf unafraid of death
Continues to idly fly

Gió thù lá: Nó quyết ném những chiếc lá xuống đất
Lá vẫn nhởn nhơ bay
Không sợ chết

172.
In poetry, there’s no warning sign
Nothing is forbidden
As long as it’s not lousy

Trong thơ, không có bảng cấm
Mọi sự đều được phép
Miễn đừng dở

173.
With eyes closed love
The heart does not need to be right
Spelt out correctly

Hãy nhắm mắt lại khi yêu
Trái tim không cần đúng
Chính tả

174.
Now and then
We would have peace
When the cannibals are on a hunger strike

Thỉnh thoảng những kẻ ăn thịt người tuyệt thực
Chúng ta có
Hoà bình

175.
A poet is the interpreter of the dark
So light may understand
The heart of night

Nhà thơ là kẻ phiên dịch bóng tối
Để ánh sáng hiểu được
Trái tim đêm

176.
History no matter where
Is full of
Postscripts

Lịch sử nào
Cũng đầy
Tái bút

177.
In the East Sea, a fish was executed
For illegally swimming
In someone else’s water

Trên Biển Đông, một con cá bị xử tử
Vì bơi lạc
Vào hải phận một nước khác

178.
They’re piled on top of each other
The fibre of the night was shredded
By their moaning

Họ chồng lên người nhau
Màn đêm bị những tiếng rên
Xé rách

179.
Most pitiful are bunches of flowers on the graves
Always withered
Before it’s time

Thương nhất là những bó hoa trên các nấm mộ
Bao giờ cũng
Già trước tuổi

180.
I like the poems stripped bare
So the readers may see
The veins

Tôi thích những bài thơ ở trần
Để người đọc thấy được
Gân guốc
181.
Composing poetry is a wrestle with words
When the words wins
The author wins

Làm thơ là đánh vật với chữ
Khi chữ thắng
Tác giả cũng thắng

182.
The songs of the nightingale from his childhood
Chased him
Like sleep and poetry

Tiếng sơn ca từ ngày thơ ấu
Đuổi theo hắn
Như bài thơ giấc ngủ

1́83.
She stuck a smile on her lips
In order to show off
One beautiful dream

Nàng dán nụ cười trên môi
Đẻ khoe
Một giấc mộng đẹp

184.
Spring past by, she lost
The password to
Her heart

Mùa xuân đi qua, nàng đánh mất
Mật khẩu
Trái tim mình

1́85.
The flowers
They know the incantation to open up poetry
But they prefer to keep it a secret

Hoa biết thần chú mở cánh cửa thơ
Nhưng chúng giữ
Bí mật

186.
Love is the ruins
In
The garden of Eden

Tình yêu là phế tích
Của
Vườn địa đàng

1́87.
Poetry is nothing but an old whore
Admiring the moon
While she waits for her next client

Thơ chỉ là cô điếm già
Đứng ngắm trăng
Trong lúc chờ khách

188.
Without an interpretation
He could still discern
The confiding admissions of the wind

Không cần phiên dịch
Hắn cũng hiểu
Những tâm sự của gió

189.
Listen. Listen. Listen
Just listen quietly to each sound
Each sound shall in turn, turns into music

Lắng nghe. Lắng nghe. Lắng nghe
Chỉ cần im lặng lắng nghe
Mọi tiếng động đều thành âm nhạc

1́90.
Kissing her for the first time
He could discern a familiar scent
Of an earlier life(an old soul)
—Lê Vĩnh Tài
Lần đầu tiên hôn nàng
Hắn nhận ra mùi hương quen thuộc
Từ tiền kiếp
191.
There are full of people in heaven
Sitting around reminiscing
On the past

Trên thiên đường đầy những người
Ngồi luyến tiếc
Quá khứ

1́92.
Humans are free
In the Creator’s
Blind spot

Tự do của con người là
Những điểm mù của
Thượng Đế

193.
Half of her shadow falls over
The flowers
In menopause

Nửa cái bóng nàng ngả trên
Những đóa hoa
Mãn kinh

1́94.
Each human life is a sketch by the Creator
Pity
The majority of them are so clumsy

Mỗi đời người là phác thảo của Thượng Đế
Tiếc
Phần lớn đều vụng về

195.
He’s been composing poetry
Since the day u Cơ* hit puberty
For thousands of years still
—*Legendary Mother of Vietnam
Hắn làm thơ từ thời u Cơ mới dậy thì
Suốt mấy ngàn năm
Vẫn

1́96.
When it comes to singing, people need lots of listeners
While poetry need
Just a set of ears

Khi hát, người ta cần nhiều người nghe
Còn thơ
Chỉ cần một người

197.
Each author is a mother
A poem
Has no father

Mỗi tác giả là một người mẹ
Bài thơ
Không có cha

198.
There are thorny sharp jagged words
Keen in
The larynx of all those love poems

Có những chữ lởm chởm gai sắc
Làm buốt
Thanh quản những bài thơ tình

199.
Some nights I do not sleep
The words do not sleep
Both hopelessly watching poetry sleep

Có những đêm tôi không ngủ
Chữ cũng không ngủ
Cả hai tuyệt vọng nhìn thơ ngủ

200.
The day he married his wife, he was given
Ten dreams
Free of charge

Cưới vợ, hắn được tặng
Mười giấc mơ
Miễn Phí
201.
Within the foundation of 
     the revolution of poetry
The flowers bloom
From the piles of rubble
—
Trong nền thơ cách mạng
Hoa nở
Từ những đống xà bần

202.
Many poets have passed away 
     leaving behind a portrait
Carefully framed
The frame prettier than the picture
—
Nhiều nhà thơ qua đời để 
   lại bức chân dung
Đóng khung thật kỹ
Cái khung đẹp hơn bức họa

203.
The waves rising higher and higher
Swallowing whole
The full moon
—
Những ngọn sóng chồm lên chồm lên 
Nuốt chửng
Ánh trăng rằm 
211.
221.

222.
The eyes hid
An unsent
Love letter

Bức thư tình chưa gửi
Vẫn còn giấu
Trong mắt
225.
On the deserted beach
I heard the splashing of the Sun
Set

Trên bờ biển vắng
Tôi nghe tiếng mặt trời
Lặn
226.
She goes
The wind follows
A whirlwind of boundless leafy yellows
(LVT)

Nàng đi
Ngọn gió theo sau
Cuốn theo bao nhiêu là lá vàng
231.
Poetry, the kisses
Discreet
Surpassing geography

Thơ là những nụ hôn
Kín đáo
Xuyên địa lý
233.
In a display of affection
He composes poetry
As she loses her virginity

Để bày tỏ tình yêu
Hắn làm thơ
Còn nàng thì mất trinh
235.
After love making
She left
Behind a few hair

Làm tình xong
Nàng ra đi
Để lại mấy sợi tóc
241.
251.
261.
271.
281.

283.
Sperm is all
Poetry needs
Tears are unnecessary

Thơ không cần nước mắt
Thơ chỉ cần
Tinh trùng
291.
301.
309.
Waves are the signature of the sea
On a lonely
Page of scripture

Sóng là chữ ký của biển
Trên tờ kinh
Quạnh hiu
311.
321.

324.
Poetry
The sacrament of marriage
In between the words

Thơ
Bí tích hôn phối
Giữa các chữ

325.
You are the fevered words
On the crumbling lustful page
A poem swollen with testosterone

The poem is very male (direct translation)
A poem pumped with Viagra

Em làm các con chữ phát sốt
Trên trang giấy nhàu nát dục tính
Bài thơ rất đực

326.
All books are unfinished
They wait for the rays of sunshine
To shed light

Mọi cuốn sách đều dang dở
Chúng chờ những giọt nắng
Viết tiếp

327.
The bottom of my soul is you
Surrounds you
The sediment of the memory of us

Dưới đáy hồn anh là em
Chung quanh em
Là trầm tích của kỷ niệm
331.
Poetry: Stolen letters
Fallen from the holey pocket
Of a dream

Thơ: Những chữ bị đánh cắp
Bởi một giấc mơ
Thủng đáy

332.
Poetry is the whisper
Of the first morning dew
Not once screwed

Thơ là tiếng thì thầm
Của những giọt sương mai
Chưa mất trinh
341.
351.
361.
371.
381.
391.
401.
411.
421.

424.
He hanged himself
Not by nailing himself to the cross
But with love poems
—(translation by Viet Pham)
Hắn tự treo mình trên thánh giá
Không có đinh
Chỉ có những bài thơ tình

426.
The poet listens and interprets
The conversations between
The grass and the dew

Nhà thơ lắng nghe và phiên dịch
Các cuộc chuyện trò giữa
Cỏ và sương

429.
Your seductive scent
The like of an apple
With the bite of Adam

Mùi hương của em quyến rũ
Giống mùi trái táo
Adam từng cắn

431.
441.

444.
She left
The snake follow suit
Spitting venom into every dream

Nàng ra đi
Con rắn theo sau
Phun nọc độc vào mọi giấc mơ
St. Joseph Cathedral, Hanoi, Vietnam
451.
461.

464.
Eva left her breasts in the apple tree
After a few thousands years
Adam managed to get them back

Eva bỏ quên cặp vú trên cành táo
Mấy ngàn năm sau
Adam mới lấy lại được
471.
481.
491.
501.

510.
After consuming the forbidden fruit 
Adam was finally
Truly free
—
Sau khi ăn trái cấm, Adam mới
Thực sự
Tự đó
511.
521.

524.
The poem masturbating
A ritual
Of the word
—
Bài thơ thủ dâm
Trong nghi lễ
Của chữ 
526.
Your disappearance(em)
Widowed
The afternoon
—
Em đi mất
Buổi chiều trở thành
Góa phụ 
529.
The poet likes to perform his monologue
Only in front of the confessional 
Of nothingness
—
Nhà thơ chỉ thích độc thoại
Trước tòa giải tội
Của hư vô 
531.

534.
Oblivion is something
He has learned
From the river
—
Hắn học được
Từ dòng sông
Sự quên lãng
541.
551.

554.
There are the poems
Consumed
By words
—
Có những bài thơ
Bị chữ
Thủ tiêu 
561.

564.
Vast forest fires
Everyone’s afraid
Only the wind applauds the flames
—
Cháy những cánh rừng bạt ngàn
Mọi người đều sợ
Chỉ có gió là hoan hô lửa

565.
The poem was caught making love with
A perforated
Condom 
—
Bài thơ bị bắt quả tang đang làm tình với
Một cái condom bị
Thủng
571.
You teased me in a dream
It woke me
While you were still dreaming
—(Translation by Lê Vĩnh Tài)
Trong mơ, em khều anh dậy
Anh dậy
Em vẫn còn mơ 
581.

588.
Each poet
Is
A cemetery
—
Mỗi nhà thơ
Là một
Nghĩa trang
591.
598.
She’s impressionable. Hers tears fell into
Her ovaries
Hatched into poetry
—
Nàng mẫn cảm. Nước mắt nàng chảy vào 
Buồng trứng
Nở ra thơ

599.
The sweet wind blew in memory
Reliving warm kisses
A long time ago
—
Gió ngọt ngào thổi vào trí nhớ
Sống lại những nụ hôn ấm
Một thời xa lắc

600.
The gentle sea waves 
Wrote on the sand for water
A love letter
—
Sóng biển êm ái 
Viết lên cát
Bức thư tình của nước 
Dã Quỳ by Như Hoài
601.
Holding her, leaning in for a kiss
Half a century later
His lips barely touched hers
—
Ôm nàng, hắn cúi xuống
Nửa thế kỷ sau
Môi hắn vẫn chưa đụng tới môi nàng

602.
Humanity can not escape the vernacular
Since even silence
Is a comma
—
Con người không thể thoát khỏi ngôn ngữ
Ngay cả sự im lặng
Cũng là một dấu phẩy 

603.
I like the poems composed after midnight
Each word is loaded with
Hesitation 
—
Tôi thích những bài thơ viết sau 12 giờ đêm
Mỗi chữ nặng trĩu một nỗi
Trăn trở

604.
Each living soul
A tomb
Of oblivion 
--
Mỗi người sống
Một nấm mộ
Lãng quên

605.
The earth is an abandoned chapel
God and Buddha
Evacuated
--
Trái đất là một nhà nguyện bỏ hoang
Chúa và Phật 
Đã được di tản

606. 
Fired up by the beauty
He composes poetry 
The pen’s a force of nature
--
Rạo rực trước cái đẹp
Hắm làm thơ
Ngòi bút là sinh thực khí 

607. 
It seems everyone in Eden is a poet
All regretting 
What is ephemeral 
--
Trên thiên đường hẳn ai cũng là thi sĩ
Tất cả đều nuối tiếc những sự
Phù du

608.
Each river is a sanctuary for water
A place for the preservation of unexplained
Sadness 
--
Mỗi dòng sông là một thánh đường của nước
Nơi cất giấu 
Những nỗi buồn bâng quơ

611.
Flowers lower their heads
To avoid the forward kisses
Of sunlight
--
Những đóa hoa cúi mặt
Tránh những nụ hôn sàm sỡ
Của nắng

614.
In his dream he was lost
Inside the sleep
Of a rose
—
Hắn nằm mơ thấy mình đi lạc
Trong giấc ngủ
Một đóa hoa hồng

615.
The statue of Buddha looks down
On the bed where two people are making love
The room bubbling to 
   the boiling point of breathlessness
—
Trên chiếc giường hai người làm tình
Tượng Phật ngó xuống
Căn phòng sôi tiếng thở

620.
Your sadness(em)
Shimmering within 
The teardrops of sunlight 
—
Nỗi buồn em
Long lanh trong
Những giọt nước mắt của nắng
621.

624.
At the heart of the wind
The adulterous
Woman 
—
Trong trái tim của gió
Có một người đàn bà
Ngoại tình 
631.
641.

644.
Her vagina
A store
Full of memories
—
Cửa mình nàng
Đựng đầy
Kỷ niệm 
651.
661.
671.

674.
Poetry, need most
The air
Since even poetry needs to breathe
—
Trong thơ, cần nhất là
Dưỡng khí
Thơ cũng cần thở 

678.
The leaf is as red as
The lure of painted
Red lips
—
Chiếc lá đỏ như
Đôi môi son
Khiêu khích 

680.
Like the pauses in a sentence
The teardrop is a full stop on
A love affair
—
Giọt nước mắt như dấu câu
Chấm hết
Một chuyện tình 
681.

685.
The crying
Greying 
Even the light of the full moon
—
Tiếng khóc
Làm bạc tóc
Cả ánh trăng rằm 
691.
701.

705.
Night leaned in to kiss him
He looked up 
Saw the moon weeping
—
Đêm cúi xuống hôn hắn
Hắn ngước mặt lên
Thấy trăng ứa nước mắt
711.
721.
Thank the Lord: All women
Are
Beautiful 
—
Tạ ơn Chúa: Người đàn bà nào
Cũng
Đẹp

722.
Desire 
The abrasion upon
Sleep 
—
Nỗi nhớ 
Làm trầy trụa 
Giấc ngủ
731.
741.

744.
Her vagina is wet: A sign
His penis is erect: Another sign
There’s nothing to be bashful about
—
Nàng âm hộ ướt: Một ký hiệu
Hắn dương vật ngỏng: Một ký hiệu khác
Đâu có gì thẹn thùng 

—

749.
Regardless of how often jealous is the wind
The tulip consistently, chin high
Faces the sunlight
—
Bất kể những cơn ghen của gió
Hoa tuy-líp lúc nào cũng
Ngửa mặt nhìn nắng 

—
751.
761.
771.
781.
791.
801.
811.
821.
831.
841.
851.
861.
871.
881.
891.
901.


Nguyễn Hưng Quốc, born Nguyễn Ngọc Tuấn in 1957, in Quang Nam, Vietnam. The linguist, critic, writer, and poet is currently living in Victoria, Australia.

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Viet Pham, the translator from Vietnam is currently living in Canada.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

14 comments

 1. Dearest Trâm I can’t tell you how unbelievably happy I am for you and the two poets. This is an amazing accomplishment. I have read many of Nguyên Húng Quôc’s Beautiful words, which you graciously included. Where will the books be for purchase. Blessings to you my friend. This is not only a labor of true love for you but such a wonderful gift for those of us who have been reading both your own work and the many poets you translate. 🌺🌷🦋

  Liked by 3 people

   1. You, a doctor, who has such a busy week, spends her free time translating beautifully poetry. This is such a gift filled with selflessness that my heart has been turned to tears. May God truly blessed you for your kindness. 🦋🤗🌸

    Liked by 2 people

   2. It doesn’t matter what your degree is to me. I know how hard pharmacist work in US and you give your free time to bless others. That is rare these days my friend. Sending out love ❤️ 🦋❤️

    Liked by 1 person

   3. Love you back. Someday all these blessings you have bestowed on others for the love of poetry and for the love of poets will bless you in the biggest way. People like yourself are such a gift in such a world full of people who don’t care. May you be blessed in a way that significantly touches many hearts as God knows your tender heart. Love you Joni 🦋

    Liked by 1 person

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: