About Quách Thoại

A poem in Vietnamese by Thanh Tâm Tuyền
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thị Phương Trâm 

ABOUT QUÁCH THOẠI

What is there left?

My face is on your doorstep crying

Heaven and earth is on the verge of tears

You can not hold my hand

When the poet is left for dead with nothing

Without a goodbye or (any chance to) deny

Eyes closing without the need of anyone else to close them

In the middle of the night

What is there left(to say)?

I’m by an endlessly flowing river crying

(Em)you left me

Abandoned by those I love most

In these wretched places I’ll accept the misery and pain

If the poet is to meet 

A love of a thousand lifetime infinitely

The spirit of the soil, the earth

What is there left?

I’m small I’m whiny(a needy child)

You left me

You left me to never return

The falling stars are sudden full of the tears of this world

The poet flying towards an alien land

Lost completely the memories of the endless sand and sea breeze 

Here my eyes are still open

A wandering spirit

(September 2021)

VỀ QUÁCH THOẠI

Còn gì chăng?

Tôi bưng mặt khóc bên thềm cửa

Trời đất rưng rưng

Em không để cầm tay

Khi người thi sĩ ấy chết trơ trụi

Không một lời trối trăng từ biệt

Mắt khép không đợi vuốt

Nửa đêm

Còn gì chăng?

Tôi ngồi khóc bên bờ sông trôi mãi

Em bỏ đi

Những người thân nhất đều hắt hủi

Giữa xứ sở đau thương tôi chịu đọa đầy

Khi người thi sĩ ấy đã gặp

Người tình ngàn đời là vô cùng

Trong hồn đất

Còn gì chăng?

Tôi bé nhỏ và tôi than thở

Em bỏ đi

Em cũng chẳng trở về

Những vì sao rụng bỗng đầy lệ nhân gian

Người thi sĩ bay vào miền đất lạ

Không nhớ mảy may biển gió cát muôn trùng

Ở đây tôi còn mở mắt

Dìu linh hồn lang thang

—–

Thơ, trích từ LIÊN, ĐÊM MẶT TRỜI TÌM THẤY (1964)


Thanh Tâm Tuyền (1936-2006), real name Dư Văn Tâm, was a poet, as well as critic, editor, fiction writer, and playwright. He was born in Vinh, moved to Saigon in 1954, emigrated to the US in 1983, and died in Minnesota in 2006. (Source: Wikipedia)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: