listening to the heart

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

L I S T E N I N G   

TO   T H E     H E A R T

.

upon a curious heart 

pounding

the buried shallowness of 

an impermanent shell

.

soaked in 

the early morning dew

the ready teardrops 

the ready laughter

.

the silent 

self-deprecation

upon horseback rearing 

in bruises 

of a high

.

upon an empty chest 

the summer night

in the end pitied this poor cover 

quite

.

collected in people’s pockets 

the common garbage

upon the destruction 

of an imploding heart 

the self-preservation slight

.

August 2021

N   G   H   E    

                     N   G   Ự   C

.

về nghe

ngực mỏng phân trần,

phơi chôn cạn kiệt phù vân

cõi ngoài

đẫm từ sương.     lệ,

ban mai

giọt mắt chực khóc giọt cười

búng

âm

giọt lay hờn tủi rất thầm

lên non ngựa ré xuống bầm khúc mê

về nghe

ngực rỗng đêm hè

chung quy cũng tội lều che

cực cùng,

túi.   người.                         và rác

đựng

chung

về ôm ngực

                           phá

đùngđùng

thụ

thân,

.

h o à n g  x u â n  s ơ n

tháng giêng không năm


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

 1. 🍰🍷🌹😉

  🤔❤⌛🐚
  💧😢🤣
  😶🙁🏇🗻
  🕳🧰🏖🌃
  👨‍👨‍👧‍👧👜💩💥❤

  ▪◾◼◾▪▫◽◻◽▫▪◾◼◾▪▫◽◻◽▫▪◾◼◾▪
  ▫◽◻◽▫▪◾◼◾▪▫◽◻◽▫▪◾◼◾▪▫◽◻◽▫

  Liked by 1 person

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: