the perceived politic

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

{ t h e   u n c o m p r o m i s i n g   h e a d – t o – h e a d }

T H E    P E R C E I V E D   P O L I T I C 

I am strong but I cry easily

because why?

because all my muscles have turned into mush before anything was even

perceived or detected

better to be as blind and deaf as the sky and dumb

as the earth

/

the earth care not about the plough or the chains that pulls it

there are those who are born with big mouths

and there are those who will never speak up

a scarecrow in the middle of a field

cigarette butt. a pile of hay on fire

millions and millions of gabbing gobs in a fish pond of current affairs

/

the proud opportunist

their flashy fancy hand held attaché

full of hot air

rotting feet

the storms which never reach the ground, never wetting the soil

the devastating earthquakes

/

humanity 

heedless of a lacklustre life

the hearts that are always just there

ready for the chaos

see there sound in one’s eyes

will there ever be the reflection of a soul

behind each mirror

the ready hand 

the deletion of one’s existence

—–

April 2022

{ n h ữ n g  đ ố i   đ ầ u   k h ô n g   n h â n   n h ư ợ n g }

C H Í N H   T H [T R] Ị

tôi là một người cứng rắn mau nước mắt

tại sao?

tại vì cơ bắp mọi chốn đã mềm nhũn

trước giờ thính thị

thà cứ điếc đui như trời và câm

như đất

/

đất không chọn lựa luống cầy mắt xích

có những con người sinh ra lắm mồm

có những miệng hến

hình nhân giữa đồng

bện thuốc.  lửa rơm

và triệu triệu mõm cá vàng láp nháp trong chậu bình thời sự

/

bọn làm nên thời cơ thời buổi nào cũng hãnh diện

về quai, xách

nách mang những túi gió lèo

chân mang ủng thối

có những cú đội trời không ướt đất [*]

và muôn cú đạp đất chết người

/

nhân loại thờ ơ

mạch đời vô cảm

những trái tim đứng bên lề

chờ cơn bạo loạn

hãy nhìn sâu trong mắt

chắc gì gương soi phản diện tâm hồn

đàng sau mỗi tấm gương

có bàn tay lăm le chực chờ

xóa tên hiện hữu

/

h o à n g  x u â n  s ơ n

23, 24 novembre 2015

[*] Mưa Không Ướt Đất, truyện – Trùng Dương

Nguồn:  tienve.org


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: