arms wide opened hand in hand

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

A R M S  W I D E  O P E N E D  H A N D  I N  H A N D

                                                                [uhm, Nguyễn Thị Phương Trâm]                                                                                                                                                 

*

I don’t want to burden you with the idea of me as a star

momentarily brilliant. To then perish in the night

.

We are of flesh and blood. Hands and feet. Arms wide opened hands in hands

All I want to do is to follow you and you follow me as an ordinary self-respecting writer of the humanities

I’m fearful of the rocks, the arrows and the bravado

I want to reveal what is in my mind. Share. Together enjoy and savour the flavours of what humans have on offer,

.

I want to thank you, a sweet admirer. A cool fan amidst the sweat-soaking hot noon,

.

We are all simply the green chlorophyll that nurtures a safe journey. None of us is superhuman

Us all. And all that is us!

.

July 2021

N Ố I  D À I  C Á N H  T A Y

                                          [à Nguyễn Thị Phương Trâm]

*

Tôi không muốn em cực lòng ví tôi như một ngôi sao

sao chỉ nhấp nháy một hồi.  Và băng mình vụt tắt trong đêm

.

Chúng ta là thân thể.  Là tay chân.  Những cánh tay nối dài

Tôi chỉ muốn theo em và em theo như một ngòi viết nhân văn bình thường, tự trọng

Tôi sợ những viên đá, mũi tên và sự huênh hoang

Tôi muốn bộc lộ tâm tư.  Muốn được chia sẻ.  Và cùng nhau hân thưởng xiết bao hương vị của nhân trần,

.

Tôi muốn cám ơn em, một người hâm mộ dễ thương.  Một chiếc quạt mát của những trưa hè rịn ướt lưng nồm,

.

Tất cả chúng ta chỉ là diệp tố xanh tiếp sức cho an toàn cuộc lữ.  Không có ai là siêu nhân

Chúng ta.  Và hết thảy chúng mình!

.

h o à n g  x u â n  s ơ n

04 juillet 2021

.

NB. A reply to a poem by Nguyễn Thị Phương Trâm on the fifth of July, Sydney Australia, a day back in time


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: