To all the girls beyond 50

A poem in Vietnamese by Dương Diên Hồng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Look here girlfriend!

beyond 50 will there be such a thing as passion?

or the endearing 

faint scent of kindness?

/

We all know

life is full of setbacks

if not the taste of impermanence

then it’s a bitter cup of spirit

to the very last drop the bitterness… 

/

Wake-up my girlfriends beyond 50

What sweetness is there left when the ovaries are all shrivelled up and dry?

there’s no elixir of immortality or healing potion or any drop of it…

forget about passion

beg for alms and welcome zen into your life.

if love were to get caught on an irate wheel then press the brakes immediately…

so what if the person of your dreams turns out to be a sleazy scumbag

blue-bearded devils never prowls the land without rain

/

Love not so recklessly, don’t simply love

you could just simply meet, and be merry…

bother yourself not with the heart of a farmer in the field during a harvest,

where everything is wilting on a cold wilting meadow

feed your soul with ferment

tequila worm

something easy to swallow…

/

Kind to which guy?

Who will hold your hand in the middle of a dusty muddy highway

dare he say: I care for you… though now you’re a middle-aged woman, with many male suitors?

I will hold your hand, I will hold it tightly babe

together we shall meander this drunken laughable life.

April 2022

—–

CHO NÀNG NGOÀI 50…

Ở tuổi ngoài 50 có còn say đắm yêu đương? 

hỡi những cô nàng lẻ bạn! 

hay chỉ có thương 

thoang thoảng làn hương tử tế?

/

Ai cũng thấu

đời không ít chuyện dâu bể

ngay như không nếm chén vô thường

thì rượu cay 

đến đít cà cuống vẫn cay…

/

Tỉnh mộng đi các nàng ngoài 50! 

buồng trứng tóp teo còn đâu hương vị ngọt? 

chẳng có thuốc trường sinh hay hoàn đồng dù cho là nhỏ giọt …

nên đừng tìm say đắm mà chi

hãy du nhập vào đoàn Thiền đi khất thực từ bi. 

yêu thương lỡ vướng bánh xe sân si thì đạp liền chân thắng…

đừng sợ người mới gặp trong mơ là con ma dâm đãng

quỷ râu xanh chẳng bao giờ lảng vảng mảnh xéo đất hạn thiếu mưa

/

Đừng nghe lời khuyên rằng hãy yêu bừa

gặp nhau vui đi thì cứ…

đừng cày xới trái tim trên cánh đồng  của gã nông có nhiều mùa thu hoạch,

nơi héo hon của ngọn đồi héo lạnh

tự bón cho mình thuốc men 

Sữa sùng

và thức ăn dễ nuốt…

/

Tử tế với chàng nào đây? 

Ai dám nắm tay mình giữa đại lộ mịt mù bụi khói nhiễu nhương

dám nói một lời: anh rất là thương…dù em đã là bà, thậm chí đã có nhiều ông dạo nhà năm lần bảy lượt?

Anh sẽ nắm tay em và  nắm chặt, 

dìu nhau đi trong khục khặc men đời.


Dương Diên Hồng, the poet is retired school teacher from Tây Ninh, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: