in a house full of cobweb

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm 

What are you looking for?

.

how are you still hopeful

you insist on living

in a house full of cobwebs

till all the doctors

push you further into madness

into an institution

the fields are empty like your eyes

distant, searching for nameless stars

searching for black magic

.

what have you been looking for since then to now

how could all those doctors surmise?

.

in the street it’s high noon

a golden reflection across the riverbank

leaping sunlight across the water

shattering fronds of silver

all the while, the swing sways gently in the breeze

you see

a young boy, his hair is brilliant in the sunlight

bright red, standing there crying

it will occur to you then, that

this life is genuine

genuinely worth living…

.

January 2019

__________

.

bạn tìm kiếm những gì?

.

làm sao bạn có thể hy vọng 

một ngôi nhà toàn mạng nhện 

mà bạn đòi định cư

.

cho đến khi các bác sĩ đến

và đẩy bạn xa hơn vào bệnh viện

của những kẻ tâm thần

.

cánh đồng vắng như đôi mắt bạn 

nhìn đến tận các ngôi sao vô danh 

như bạn từng tìm kiếm làm ma thuật

.

từ trước tới giờ bạn đã tìm kiếm những gì 

làm sao các bác sĩ có thể hiểu?

.

nắng trưa nay trong thành phố

vẫn vàng rực bờ sông 

khi ánh sáng mặt trời bay lên khỏi mặt nước 

vỡ như những chiếc lá bằng bạc

và một cái cây đu đưa nhẹ nhàng trong gió

.

bạn nhìn

một cậu bé, vẫn đầy ánh sáng mặt trời trên mái tóc 

đỏ hoe, đứng khóc

bạn biết 

cuộc sống này

thật đáng sống biết bao…

.


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: