autumn through my window

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

source: Thái Hạo’s social media page

autumn through 

my window

layer upon layers of wind

an incomplete prose. golden sunlight

sparrows

children barefoot flying through the lilacs 

dogs and cats 

joyous laughter 

shattering sunlight

ordinary autumn children

ordinary future

on this earth

my frame

a picture-perfect window 

my quiet spot

side by side with the breeze

as the children glide through the lilacs

on an ordinary day

through my evergreen window

August 2020

_____

cửa sổ mùa thu

nhà tôi

gió nếp ngập đầy

những câu văn viết dở. nắng vàng

chim sẻ

em bé chân trần chạy như bay trong đám hoa màu tím

mèo và chó con cũng chạy theo

ngã chúi vào đám cỏ

tiếng cười vỡ nắng

ôi em bé của mùa thu bình dị

của sớm mai bình thường

trên đất đai

của ta

cửa sổ thành khung tranh

tôi chọn ngồi thật yên

gió thổi 

em bé chạy như bay trong đám hoa màu tím

một ngày bình thường

bên cửa sổ màu xanh


Thái Hạo, the poet and journalist currently lives in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: