a poem written for a poet devoted to freedom

A poem in Vietnamese by : Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm 
Art: Đinh Trường Chinh

A POEM WRITTEN FOR A POET DEVOTED TO FREEDOM

now I know

you might remember 

as you dump on poetry the old saying:

life is hard

meaning someone 

once visited

this mountainous borough

eighteen years ago

so many have lived and died

before you had ever set foot on it and left

hoping you would remember them

the acknowledgments of your thoughts

as their own

and if you could no longer recall

they couldn’t possibly have anything left

to say to you

not the same as the Birth of Christ

you can not accept a random tale

at the manger

since you’re nothing but a clump of grass 

on the side of the road

your arrival and departure

exhausting drama

perhaps it didn’t bother you

bullshitting about all that loneliness

barely grasp the idea of a mountainous borough

the pride of a Blossoming mountain

that was once

a volcano

there before the day your mother gave birth to you

as of now

you’re no longer grass

not because they couldn’t get through

not because they didn’t want to

we all want to live in paradise

you’re not alone

the cool green at the foot of the horizon

like grass

even though you keep pretending to be

not any kind of grass

not any kind of flowers

not anyone

not for the want of anything

_____

December 2020

BÀI THƠ TẶNG MỘT THI SĨ RẤT YÊU TỰ DO 

bây giờ, tôi biết bạn vẫn nhớ

khi lôi câu nói cũ mèm: đời là bể khổ

vào thơ

và có nghĩa là có một ai đó 

đã đi ngang phố 

núi một lần 

mười tám năm trước đây

bao nhiêu người đã sống và chết

trước khi bạn đến và ra đi

họ từng mong bạn hãy nhớ

để biết tâm trí của bạn là

tâm trí của họ

và nếu bạn không còn nhớ

họ cũng không thể còn câu chuyện gì có thể

kể với bạn

không giống như sự Giáng Sinh của Thiên Chúa

bạn không thể nhận được một câu chuyện

bên máng cỏ

vì bạn chỉ là đám cỏ bên đường

hở sườn

khi bạn đến và đi

méo mó theo cách đó

bạn có thể không ngượng

khi ba hoa về sự cô đơn

vì bạn chưa kịp hiểu về phố núi

và sự kiêu hãnh của ngọn núi Hoa

vì nó 

từng là núi lửa

nhưng đó là trước khi bạn được sinh ra

còn bây giờ

bạn cũng không còn là cỏ

không phải họ không thông qua

không phải họ không muốn

đời ai không thích sướng

mà chỉ là

bạn cũng không còn xanh buốt chân trời

như cỏ

dù bạn muốn giả danh

không phải cỏ

không phải hoa

không phải ai 

không muốn…

_____

DECEMBER 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: