Consigning Phương Trâm with the ?: ? ? ?

A poem in Vietnamese by Vũ Trọng Quang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

The question the questions without an answer

the question questioning a question without a view

the question interrogating a question without a stand

.

The question pondering the basis of a result

the shattered question thrown against a cliff side

the unsalvageable question thrown down an abyss

.

The galactic questions of million and millions light years

united at 

an infinite point

the question torn

could never be mended

wholly hidden

.

The sleepless nights

searching for these questions

where where is it

out there in the dark

.

A simple mathematical question of a ?

the ? simplify it and you’re left with the .

the . upon night turns to nothingness

a black hole

.

a black hole into the night turns into what

a deep deep hole no matter how deep

would still keep Hồ Xuân Hương

.

The question mark grew legs walks away

an eternal walk

???

____

(October 2021)

Gửi Phương Trâm những dấu ?: ? ? ?

.

Câu hỏi hỏi câu hỏi không lời đáp

câu hỏi nghi vấn câu hỏi không có mắt

câu hỏi tra vấn câu hỏi bất lực

.

Câu hỏi suy ngẫm câu hỏi nguyên nhân kết quả

câu hỏi ném câu hỏi vào vách đá tan biến

câu hỏi ném câu hỏi xuống vực thẳm không ngoi lên

.

Thiên hà triệu triệu năm ánh sáng câu hỏi

tập trung vào một điểm

vô cùng

câu hỏi rách

không khâu vá được

vẫn ẩn giấu mình nguyên vẹn

.

Đêm mất ngủ

đi tìm câu hỏi

ở đâu ở đâu ở đâu

ngoài kia bóng tối

.

Câu hỏi đơn giản toán học bằng dấu ?

dấu ? tối giản còn lại dấu .

dấu . tối tối giàn thành hư vô

lỗ đen

.

Lỗ đen tối tối tối giản thành gì đây

một lỗ sâu sâu mấy

cũng vừa Hồ Xuân Hương

.

Dấu hỏi mọc chân bước đi

bước đi mãi

???

.

Vũ Trọng Quang

——————————————

a poem in reply to:

https://nguyenthiphuongtram.com/2022/09/08/the-grains-of-sand/

Thật tình là tôi không biết tôi đang suy nghĩ gì luôn, tuổi này còn muốn đi học làm chi chứ. Đánh vần thôi cũng đã là một hành trình. À mà tập làm thơ tình tuổi này cũng vẫn còn là một trò chơi vui. Ngôn ngữ của mẹ tôi thật là tuyệt vời, thay một từ thôi là bài thơ đã đổi mầu.

😊

——-

(em)

là dấu chấm

là những dấu chấm

hạt cát hạt cát

những hạt cát

em đếm những hạt cát

em sẽ

em sẽ ngồi đây

ngồi đây đếm

em sẽ ngồi đây đếm những ngày em yêu anh

*

(anh)

là dấu chấm

là những dấu chấm

hạt cát hạt cát

những hạt cát

anh đếm những hạt cát

anh sẽ

anh sẽ ngồi đây

ngồi đây đếm

anh sẽ ngồi đây đếm những ngày anh yêu em

*

(ta)

là dấu chấm

là những dấu chấm

hạt cát hạt cát

những hạt cát

ta đếm những hạt cát

ta sẽ

ta sẽ ngồi đây

ngồi đây đếm

ta sẽ ngồi đây đếm những ngày ta yêu

Nguyễn Thị Phương Trâm


Vũ Trọng Quang, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 comments

   1. Indeed 😆, your translations are very helpful and the ability to cross-reference the english with the originals to learn what the equivalent of the english words or terms are in the non-english versions is a fun opportunity 🙌☺️.

    You are welcome, it’s my pleasure 🤟😁🤭

    Liked by 1 person

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: