Chán.

A poem in Vietnamese by Lê Đình Tiến
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


There are those tedious days

Forcing a smile in the mirror

The reflection of someone cool

Fairly good looking but a fool

There are those days washing the dishes

Singing “much ado about nothing”

Mama shouting the roofs off

“Thirty and you’re not married!”

There are those days I wish I could runaway with her 

But there’s no “her” so I consoled myself

For the love of town and country don’t panic

Stay, you stay put in a pandemic

There are those day sporting a buzz cut

As though just out of jail, a mutt

Begrudging the sly remarks

A lovesick fool heading for the monastery 

There are those insomniac nights

Twisting and turning through a long sigh

Looking through the fridge for a high

With the risk of ruin this beautiful body I thought twice.

There are those days so blank I couldn’t write

Rather dumb and rather shy

Bump into the odd old soul in a club of old men

“I just published a book of poetry, so come,

please come to the launch!”

November 2022

Có những ngày chán ơi là chán

Đứng trước gương mà miệng cố mỉm cười

Chợt nhận ra thằng trong gương ấy

Cũng đẹp trai nhưng… lại dở hơi.

Có những ngày đang ngồi rửa bát

Hát vu vơ nghe cũng chẳng ra gì

U đi qua than nhà mất nóc

“Ba mấy tuổi đầu đéo lấy vợ đi”.

Có những ngày định *”Đưa nhau đi trốn”

Nhưng chẳng có ai đưa nên lại nằm nhà

Tự động viên mình ngồi yên là yêu nước

Dịch dạc thế này chớ có chơi xa.

Có những ngày tóc húi cua cho mát

Trông lêu hêu như kẻ mới ra tù

Trách thiên hạ độc mồm độc miệng

Chắc thất tình nên nó định đi tu

Có những đêm nằm mãi không ngủ được

Quay dọc quay ngang rồi ngao ngán thở dài

Xuống lục tủ định ăn bữa nữa

Lại sợ béo lên mình quá đẹp trai.

Có những ngày muốn viết mà không nổi

Trông ngu ngu và mụ mị thẫn thờ

Gặp ông trẻ trong hội người cao tuổi

“Trân trọng mời mày… Tao xuất bản tập thơ!”

Lê Đình Tiến 

Lê Đình Tiến, the poet is currently living in Hưng Yên, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 comments

  1. What a joy always to read a young poet. I hope he understands what a great accomplishment that is for anyone. May he be blessed and meet the person of his dreams and stay safe. Lovely 🦋🌹

    Liked by 1 person

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: